<< >>

Ve spolupráci s pražským nakladatelstvím Advent-Orion a HopeTV byla dokončena příprava první audioknihy určené zejména (ale nejenom) pro
posluchače s těžkým postižením zraku nebo nevidomé, kteří by jinak vůbec
neměli přístup k tištěným titulům vydávaným naším nakladatelstvím.

Nyní je tedy možné poslechnout si autorsky načtenou knihu Jana Bárty „Kohouti kokrhají všude stejně“ zdarma na youtube kanálu HopeTV a ve formátu MP3 jsou jednotlivé kapitoly (ve verzi bez hudebního podkresu) dostupné pro stažení také na webových stránkách bezbarier.casd.cz.


Během posledního srpnového víkendu proběhl také letos v Třebechovicích v pořadí druhý Festival romské služby, navazující na aktivity královéhradeckého sboru Trinity a dalších křesťanských aktivit mezi romskými přáteli. Festival opět nabídl příležitost představit život a víru tamní křesťanské romské komunity a oslovit zvěstí evangelia i další romské a neromské návštěvníky. Součástí programu byla kromě inspirativního duchovního slova také ochutnávka romských jídel, koncert romské hudby, představení aktivit romské služby (šití roušek, výuka pěstování zeleniny apod.), bohatý program pro děti – ale i uvedení čerstvého překladu Nového zákona do romštiny. Snad se podařilo díky této akci také odstranit alespoň některé předsudky vůči menšinovým skupinám, rozšířené často i mezi křesťany.

Další aktivity máme samozřejmě přichystány na podzimní měsíce – s vírou, že nám snad epidemická situace nezabrání v jejich uskutečnění. Ale i kdyby ano, naučili jsme se přece už ledasco zvládat i v nouzových podmínkách a spoléháme také na modlitby všech, kdo s naší službou sympatizují a záleží jim na tom, aby naše církev byla zase o kousek více bezbariérová.

Aktuální informace o Adventistické službě lidem se speciálními potřebami a neslyšícím v naší unii můžete najít také na webových stránkách bezbarier.casd.cz a neslysici.casd.cz.

Josef Slowík

koordinátor Adventistické služby lidem se speciálními
potřebami v ČSU

redakce - AIS 15. září 2020 Ze života církve