Maraton a poslušnost

,
Jesus-3149505_640_pixabay

V srdci jsem se rozhodl plnit tvá nařízení navěky a do důsledků.

Žalmy 119‚112

Život je maraton, ne běh na 50 metrů. A Bůh chce, abyste ho co nejlépe zvládli. Proto mu záleží na tom, abyste ho poslouchali, a to během celého závodu. Žalmista říká: Jen mi řekni, co mám dělat, a já to udělám, Pane. Zatímco budu žít, budu tě z celého srdce poslouchat.

Máte někdy pocit, že Bůh neříká, co máte dělat? Může to být proto, že neděláte to, co vám předtím řekl. Bible nám radí: „Jen k čemu jsme již dospěli, toho se držme“ (Filipským 3‚16). Jestliže neuposlechnete v tom, co vám již Bůh řekl, pravděpodobně vás více „nezatíží“ dalšími radami. Můžete říci: „Bože, řekni mi, co mám dělat, a pak se rozhodnu, jestli to udělám, nebo ne.“ Ale takto se s Bohem nespolupracuje! Bůh čeká, že zareaguješ slovy: „Udělám, co mi řekneš, Pane, bez ohledu na to, co to bude.“ To je důvěra. Samotné shromažďování informací a znalostí není ještě víra. Víra musí zahrnovat i činnost. Ve skutečnosti Bible říká:„Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků“ (List Jakubův 2‚26). Jaká je vaše víra? Odmítáte se řídit některými Božími pokyny a potom zjišťujete, že vaše víra je mrtvá? Nebo posloucháte, co vám Bůh řekl, a tak rostete ve víře? Pokud jste si uvědomili, že ve vašem životě jsou oblasti, ve kterých neposloucháte to, co vám Bůh už řekl, poproste ho ještě dnes, aby vám dal sílu k okamžitému, úplnému, radostnému a nepřetržitému poslouchání jeho pokynů po zbytek vašeho života.

Ty jsi vydal svá ustanovení, aby se přesně dodržovala. Kéž jsou moje cesty pevně zaměřeny k dodržování tvých nařízení. Nebudu zahanben tehdy, budu-li brát zřetel na všechna tvá přikázání.

Žalmy 119‚4–6

Související

Cemu verime

Zbav se zákonictví!

Uvidíš-li muže, který si připadá moudrý, věz, že hlupák má víc naděje než on.         Přísloví 26‚12 Někteří křesťané se snaží „propracovat“ do nebe. Studiem Bible a modlitbou, jakož i plněním každodenních povinností se snaží Bohu dokázat, že si zaslouží být spaseni. „Dělat dobře“ se stává kontrolním seznamem, který mohou hrdě...
čti dále
Jesus-3149505_640_pixabay

Boží načasování

Dlouho ještě, Hospodine? Skryl ses natrvalo? Bude tvoje rozhořčení sálat jako oheň?         Žalmy 89‚47 Pro lidskou povahu je přirozená netrpělivost. Člověk nechce stát v řadě u pokladny nebo sedět v čekárně a přemýšlet, kdy budou volat jeho jméno. Je pro něj frustrující, když posílá e-mail a pak musí čekat na...
čti dále