<< >>

Jelikož se z důvodu karanténní situace se letos nemůže uskutečnit původně plánovaný mezinárodní adventistický kongres neslyšících a hluchoslepých lidí „Skrze mé ruce 2.0“, který připravovala EUD v italském Lignanu (tato událost se přesouvá na příští rok), jako malá náhrada proběhne v neděli 31. května 2020 od 18:00 alespoň krátké mezinárodní videosetkání neslyšících a hluchoslepých účastníků online.

V připraveném programu zazní mimo jiné poselství vedoucího globální Adventistické služby lidem se speciálními potřebami Larry Evanse, a také promluvy dvou neslyšících adventistických pastorů z USA a z Brazílie. Celé setkání bude tlumočeno do znakových jazyků pro všechny účastníky, kteří se budou společně se svými tlumočníky připojovat přes aplikace Zoom a Facebook. Kromě předem připravených videovstupů bude prostor také pro vzájemné sdílení neslyšících a rovněž pro společný zpěv v mluvených i znakových jazycích.

redakce - AIS 28. května 2020 Ze života církve