Mládežníci zkoumali, zkoušeli a zjišťovali, „JAK…“

,
P1016046

Církev má mnoho tváří a mladí lidé představují jednu z jejích nejdynamičtějších podob. Přicházejí s novými nápady, s novými otázkami, s potřebou diskutovat, navazovat kontakty, sdílet rodící se víru, ale i vlastní pochyby. K životu mládeže v rámci naší církve patří už tradičně také velké akce, na kterých mají možnost setkat se se svými vrstevníky. Letošní unijní kongres mládeže s názvem KNOWHOW,  Bůh ví…“ byl příležitostí k setkání téměř 300 mladých lidí z celé České i Slovenské republiky. Kongres se uskutečnil v posledním červencovém týdnu ve Strážovicích na Moravě a účastnili se ho také mládežníci z Českého sdružení ve věku 15–30 let.

Téma kongresu bylo zaměřeno na otázku „JAK“ v různých podobách – jak poznat svoji identitu, jak poznat Boha, jak si umět vybrat, jak vytrvat apod. Mládežníci měli možnost prožívat společné ranní a večerní programy, ke kterým patřily chvály s kongresovou kapelou, biblická zamyšlení a modlitby, stejně jako podněty pro práci ve skupinkách. Všichni účastníci byli totiž na začátku akce rozdělení do 33 menších skupinek, v nichž celý týden vždy po skončení hlavního programu diskutovali téma dne a prožívali aktivity, díky kterým se mohli vzájemně lépe poznat. V pondělí, ve středu a ve čtvrtek odpoledne byly připravené semináře na nejrůznější témata (např. mezilidské vztahy a „dělící zdi“ ve společenství, adventisté a lidé s menšinovou sexuální orientací, sourozenecké konstelace, jak žít v pokoji, Bible a peníze), a podobně workshopy – výtvarné, hudební, základy první pomoci a spousta dalších. Organizátoři připravili navíc kongresovou mobilní aplikaci, ve které bylo možné najít kromě podrobného programu a zpěvníku i online nástěnku, kam mládežníci nahrávali v rámci soutěže o nejlepší „meme“ své výtvory.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách kongresu, stejně jako všem účastníkům, kteří přispěli ke skvělé atmosféře akce.

Fotky a videa z celého týdne můžete sledovat na:

Související

Krest zdenka

„Jsem nevidomá, ale Boha vidět můžu…“

To jsou slova a svědectví Zdeňky Hrtúsové, která od roku 2020 navštěvuje sbor církve adventistů v Holešově. Místní společenství obohacuje svou přítomností i hlubokými otázkami a spolu se svým vodícím psem Sonnym uvádí ostatní do neobvyklého světa hluchoslepých lidí. Zdeňka se rozhodla, že chce v životě oddaně následovat Ježíše Krista...
čti dále
Bohosluzba_banner_cr

Naděje pro dnešek – Sobotní bohoslužba 27. 5. 2023

Slavnostní sobotní bohoslužba na závěr přednáškového cyklu Naděje pro dnešek proběhne 27. 5. 2023 v Praze Letňanech.
čti dále