Mračna bolestí

,
Jesus-3149505_640_pixabay

…uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje.

Žalmy 147‚3

Jsou chvíle, kdy život může být tak bolestný, že budete mít pocit, jako by břemeno bylo příliš těžké k unesení. Závoj temnoty je tak hustý, že nedokážete vidět přes mračna bolesti. Vše se jeví ponuré a tmavé a vaše srdce vám namlouvá, že nikomu na vás nezáleží. Možná zápasíte s dlouhotrvající nemocí, na kterou lékaři nedokážou najít lék, a jste již jednoduše unaveni ze zoufalého boje, abyste vůbec přežili. Možná žijete v beznadějném manželství, o kterém si vaši přátelé myslí, že je dokonalé – ale vy jediní víte, co se děje za zavřenými dveřmi. Jste tak emocionálně vyčerpaní z toho, že žijete v přetvářce, že už nemůžete dál a nevíte, co dělat.

Existuje mnoho důvodů, proč je někdo zavalen životními břemeny, ale nezapomeňte – oč je temnota života větší, o to je Boží přítomnost bližší. Může se vám zdát, že jste na všechno sami a že vás nikdo nemá rád. Ale vězte, že Bůh je tady a miluje vás! Můžete dokonce cítit, že nejste hodni žádné lásky, ale Bůh vás jí dělá hodnými! V Žalmu 34‚18–20 čteme: „Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí.“ A proto, když se vám zdá, že život je příliš těžký na to, abyste to vydrželi, a vy už nemáte sílu pokračovat, opřete se o Ježíše. On vám dá sílu a odvahu uniknout i zpod nejtemnějších mračen bolesti.

Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.

Žalmy 55‚23

Související

Cemu verime

Zbav se zákonictví!

Uvidíš-li muže, který si připadá moudrý, věz, že hlupák má víc naděje než on.         Přísloví 26‚12 Někteří křesťané se snaží „propracovat“ do nebe. Studiem Bible a modlitbou, jakož i plněním každodenních povinností se snaží Bohu dokázat, že si zaslouží být spaseni. „Dělat dobře“ se stává kontrolním seznamem, který mohou hrdě...
čti dále
Jesus-3149505_640_pixabay

Boží načasování

Dlouho ještě, Hospodine? Skryl ses natrvalo? Bude tvoje rozhořčení sálat jako oheň?         Žalmy 89‚47 Pro lidskou povahu je přirozená netrpělivost. Člověk nechce stát v řadě u pokladny nebo sedět v čekárně a přemýšlet, kdy budou volat jeho jméno. Je pro něj frustrující, když posílá e-mail a pak musí čekat na...
čti dále