<< >>

V půlce listopadu se oddíly Klubu Pathfinder z Českého sdružení vydaly do pražského divadla v Kobylisích. Konala se tam tradiční akce Múzička. Společně s vedoucími tam strávili pathfindeři netradiční sobotu. V Salesiánském divadle, kde se koná tato akce řadu let, ještě rychle před programem zkoušeli své scénky a písničky. Po posledních přípravách vše začalo.

Tento rok byl revoluční v tom, že příspěvky hodnotila pouze porota s cílem především povzbudit. Na konci nebylo žádné pořadí ani stupně vítězů. Všichni přijeli proto, aby potěšili ostatní, zpívali, hráli a chválili našeho Stvořitele. Ranního songservisu je s vervou ujal oddíl Ararat z Plzně a zpívali s nimi dospělí i děti v hledišti.

Dopoledne otevřel Bibli společně s přítomnými Honza Mráček. Jeho zamyšlení se týkalo tématu Múzičky: „Pravda“. Hledal společně s dětmi odpověď na to, co to pravda je a jak ji můžeme poznat, hledat, najít. Po zbytek dopoledne následovala vystoupení pathfinderů z jednotlivých oddílů. Dopoledne bylo tvořeno vystoupeními sólového a skupinového zpěvu a dokonce nově i natočeným videem z produkce karlovarského oddílu. Odpolední část byla věnovaná scénkám. K vidění bylo například připomenutí díla Mistra Jana Husa družinou Broučci. Plzeňská družina Velbloudů nás zavedla na Divoký západ a oddíl Huroni přiblížil známé dílo Labyrint světa a ráj srdce. 

Během Múzičky všichni vybírali peníze pro malého Hynka Skůru. Peníze by mu měly posloužit k zotavení a absolvování speciální terapie. Celkem se během dne vybralo 6 000 Kč. Nedělní den využily některé oddíly k výletům po Praze. Pathfindeři navštívili například únikovou hru nebo Národní technické muzeum.

redakce - AIS 6. prosince 2017 Pathfinder