Nabídka stále platí

,
Cemu verime

Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

Matouš 7‚13.14

Často stojíme před otázkou, zda se vydat úzkou cestou, která vede za Ježíšem – a na které nás určitě čeká nejedno „překvapení“ v podobě obtíží, různých pokušení, snášení nespravedlnosti, pronásledování a sebezapření.

Co mám vlastně dělat? Co si mám myslet o životě, který mi nabízí Ježíš a který se zdá být v nedohlednu? Stojí budoucí život po smrti za tu nesmírnou námahu, zvlášť pokud mi tento svět nabízí tolik vzrušení, radostí a štěstí již tady a teď? Proč bych měl být jiný a vyčnívat z davu, když mnoho lidí z mého okolí si kráčí tak pohodlně, někteří žijí přímo luxusně, zatímco já se mám stále jen uskromňovat a zapírat? Může to ode mě Bůh žádat?

Kdybych mohl tyto otázky vyslat směrem do věčnosti k těm, kteří mě předešli, jinou odpověď než „Ano, věčná radost stojí za tu námahu kráčet za Ježíšem po úzké cestě!“ bych nedostal. Ujišťuje nás o tom už apoštol Pavel slovy: „Ale jak je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují‘“ (1. Korintským 2‚9). Předchuť toho můžeme zažívat už nyní v životě s Ježíšem. Bůh mi však ponechal možnost svobodně se rozhodnout. Do ničeho mě nenutí. Výběr je jen na mně a čas doslova utíká – i dnes!

Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.

2. Korintským 4‚17.18

Související

Cemu verime

Zbav se zákonictví!

Uvidíš-li muže, který si připadá moudrý, věz, že hlupák má víc naděje než on.         Přísloví 26‚12 Někteří křesťané se snaží „propracovat“ do nebe. Studiem Bible a modlitbou, jakož i plněním každodenních povinností se snaží Bohu dokázat, že si zaslouží být spaseni. „Dělat dobře“ se stává kontrolním seznamem, který mohou hrdě...
čti dále
Jesus-3149505_640_pixabay

Boží načasování

Dlouho ještě, Hospodine? Skryl ses natrvalo? Bude tvoje rozhořčení sálat jako oheň?         Žalmy 89‚47 Pro lidskou povahu je přirozená netrpělivost. Člověk nechce stát v řadě u pokladny nebo sedět v čekárně a přemýšlet, kdy budou volat jeho jméno. Je pro něj frustrující, když posílá e-mail a pak musí čekat na...
čti dále