<< >>

V termínu od 9. do 13. července 2019 se uskutečnila již třetí globální konference o zdraví a životním stylu, tentokrát na univerzitě v kalifornské Loma Lindě. K bohatému pětidennímu programu se sjelo téměř tisíc účastníků ze 106 zemí světa. Motto konference tentokrát znělo: „Tvoje mysl, tvoje tělo“.

Dopolední přednášky v plénu byly věnovány různým tématům zdraví a životního stylu ve spojení a křesťanskou, a zejména adventistickou zvěstí o Bohu jako Stvořiteli (Dárci) a současně Udržovateli lidského života. Prezentovány byly nejnovější odborné studie související se zásadami zdravého životního stylu, ale také osvědčené anebo nově připravované programy osobního i veřejného předávání a uplatňování těchto poznatků v každodenním životě v kontextu rozličných kulturních i náboženských prostředí. Odpolední program byl věnován vždy prezentacím a jednáním v mnoha skupinových sekcích, do kterých se mohli delegáti přihlásit.

 
 

Zvláštním dnem konference byla sobota, během které účastníci prožili společnou dopolední bohoslužbu s kázáním současného předsedy Generální konference církve adventistů Teda Wilsona a odpoledne se mohli seznámit s historií, současností i budoucími plány adventistické univerzity a zdravotnického komplexu v Loma Lindě.

V letošním roce byla poprvé součástí konference také sekce Adventistické služby lidem se speciálními potřebami a Adventistické služby neslyšícím, která navazovala ještě i v neděli 14. 7. samostatně první globální konferencí této služby. Při nedělním programu se setkalo více než 80 delegátů, kteří vzájemně sdíleli zkušenosti s tímto dynamicky se rozvíjejícím hnutím v církvi adventistů a vzájemně se inspirovali možnostmi, které se vzhledem ke skupině lidí se speciálními potřebami v našem církevním společenství po celém světě otevírají. V mnoha plenárních promluvách v průběhu celého konferenčního týdne ostatně zaznívala potřeba vědomě se zaměřovat na lidi s různými formami postižení nebo znevýhodnění, kterým podle biblické zprávy Bůh věnuje mimořádnou pozornost a ke stejnému zájmu mnohokrát a opakovaně vybízel i svůj lid. Náš životní styl a vlastně i celkové zdraví, které zahrnuje tělesnou, psychickou, sociální a spirituální vrstvu, tedy nesouvisí pouze a výhradně s tím co jíme a pijeme, jak dodržujeme zásady tělesné a duševní hygieny, nebo jak mnoho a jak kvalitních informací máme k dispozici, ale také na jakých hodnotách je náš život postaven a jak se to projevuje v našem chování a jednání s druhými lidmi, zejména pak s těmi nejpotřebnějšími a nejnepatrnějšími kolem nás…

J. Slowík

 
redakce - AIS 24. července 2019 Církev ve světě, Humanitární pomoc