Nepijte jed!

,
Jesus-3149505_640_pixabay

Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i kaž dá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.

Efezským 4‚31.32

Někdo jednou řekl, že zlobení se na někoho a neodpuštění je stejné, jako byste pili jed a očekávali přitom, že váš nepřítel zemře. Jaká je to pravda! Utápěním se v hořkosti a hněvem vůbec neubližujete svému nepříteli, ale ničíte sami sebe! Okrádáte se o každý gram štěstí na této zemi, ale i na zemi, která přijde, protože – tam nebudete! V evangeliu podle Matouše 6‚14.15 je psáno: „Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec; jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.“ V nebi nebude nic hříšného – a určitě ne něco tak ubohého a ubíjejícího jako hněv, který vysává radost z vašeho života! Jediný způsob, jak se zbavit hněvu, nenávisti a zlosti, je – odpustit!

Mohli byste říci: „Ale to vůbec není tak snadné,“ – a máte pravdu, protože bolest je často tak hluboká, že není ani lidsky možné odpustit. Když však padnete na kolena a poprosíte, aby Bůh do vašeho srdce vložil svou lásku a odpuštění pro osobu, která vám způsobila tolik bolesti, možná nebudete moci milovat svou „lidskou láskou“, ale budete moci milovat „Boží láskou“. A tak předtím, než se rozhodnete vypít jed, pojďte k Ježíši a dovolte mu, aby z vašeho srdce odstranil všechen hněv, hořkost a pomstu – a přijměte Boží dar radosti!

Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.

Koloským 3‚13

Související

Cemu verime

Zbav se zákonictví!

Uvidíš-li muže, který si připadá moudrý, věz, že hlupák má víc naděje než on.         Přísloví 26‚12 Někteří křesťané se snaží „propracovat“ do nebe. Studiem Bible a modlitbou, jakož i plněním každodenních povinností se snaží Bohu dokázat, že si zaslouží být spaseni. „Dělat dobře“ se stává kontrolním seznamem, který mohou hrdě...
čti dále
Jesus-3149505_640_pixabay

Boží načasování

Dlouho ještě, Hospodine? Skryl ses natrvalo? Bude tvoje rozhořčení sálat jako oheň?         Žalmy 89‚47 Pro lidskou povahu je přirozená netrpělivost. Člověk nechce stát v řadě u pokladny nebo sedět v čekárně a přemýšlet, kdy budou volat jeho jméno. Je pro něj frustrující, když posílá e-mail a pak musí čekat na...
čti dále