<< >>

Približne 75 účastníkov sa počas veľkonočných sviatkov (7. – 21. 4. 2014) stretlo v nemeckej Altene na medzinárodnom kongrese Deaf, ktorý je príležitosťou zísť sa pre nepočujúcich adventistov a ich priateľov. V rámci Inter-Európskej divízie sa jednalo už o tretí ročník podujatia. Tento rok však bol spojený s oslavami 95. výročia založenia nemeckej asociácie nepočujúcich. Od chvál cez modlitby a spev až po duchovné slovo, všetky časti programu boli tlmočené do posunkovej reči v siedmych jazykových verziách súčasne. Kongres tak mohli naplno prežívať všetci zúčastnení, nech už pochádzali z Anglicka, Fínska, Francúzska, Kene, Lotyšska, Nemecka, Rakúska či Španielska. Výnimočný bol i rečník, študent teológie Henry Maina Kamau, ktorý sám s poruchou sluchu, pôsobí ako koordinátor komunity nepočujúcich v Keni.

„Podujatie bolo veľmi úspešné,“ zhodnotil kongres jeho hlavný organizátor a koordinátor nepočujúcich v Nemecku Gerd Wildeman. „Spolu sme prežili úžasné chvíle s vynikajúcou komunikáciou a priateľstvom. Téma nášho jubilea totiž znie Byť spojení v komunikácii,“ vysvetľuje ďalej organizátor a kazateľ. Práve preklad je totiž najčastejšou bariérou, ktorú väčšinou nepočujúci pri bežných stretnutiach nemajú možnosť prekonať.

Kongresy Deaf práve preto nie sú len podujatiami pre nepočujúcich. Cieľom je aj to, aby tí, čo so sluchom problém nemajú, boli uvedomelejší a možno zvážili i možnosť stať sa tlmočníkmi pre nepočujúcich. Viac tlmočníkov v zboroch je taktiež jedným z cieľov, ktoré si kazateľ Wildeman vytýčil v rámci svojej služby. Medzi jeho ďalšie túžby patria i špeciálne programy v cirkevnej televízii Hope Channel, ktoré by boli prekladané do posunkovej reči. K osvete by mal poslúžiť aj pripravovaný internetový portál a ďalší podobný medzinárodný kongres.

neslysici

Prispôsobený výnimočným požiadavkám bol i sprievodný program podujatia v priestoroch zariadenia Bergheim Mühlenrahmede v nemeckej Altene. Okrem prehliadky neďalekých jaskýň a výletu na jazero Bigge nechýbal ani večerný kultúrny program. Tento si pripravil mím Carlos Martinez, ktorý divákov oslovil hranými biblickými podobenstvami. Napriek úspechu a dobrým ohlasom od účastníkov boli organizátori trochu sklamaní. Kvôli nižšej kapacite sa totiž nemohlo na konferencii zúčastniť viac, než 75 nepočujúcich i počujúcich hostí.

Vo svete žije viac ako 250 mil. nepočujúcich, približne 35 mil. z nich žije v Európe. Len 2% sú kresťania alebo príslušníci nejakej duchovnej komunity. V rámci nich nájdeme i adventistov, ktorí sa organizujú v rámci špecializovaných spolkov napríklad v Nemecku, Francúzsku a Španielsku. Tým, že sú v rámci duchovnej komunity často opomínaní, nemajú možnosť sa v rámci lokálnych aktivít zapájať, hoci by často radi prispeli svojimi schopnosťami a darmi. Podujatia, ako je kongres Deaf, si kladú za cieľ búrať komunikačné bariéry medzi tými, ktorí chcú spoločne kráčať tou istou cestou za Ježišom a so sebou prizývať i ďalších.

redakce - AIS 7. května 2014 Církev ve světě, Humanitární pomoc, Životní styl