<< >>

Patnáctý ročník Národního týdne manželství, který se bude v České republice konat v týdnu od 8. do 14. 2. 2021, ponese motto O manželství a dětech. Záštitu nad letošním ročníkem převzal senátor David Smoljak.

Každý rok se vrámci tohoto týdne koná více než 100 akcí po celé ČR. Jejich přehled můžete najít na stránkách www.tydenmanzelstvi.cz, kde mohou místní pořadatelé registrovat i své akce vrámci NTM a dát tak o nich vědět ostatním. Organizátoři NTM nabídnou vdobě lockdownu sérii webinářů pro manželské páry.

Existuje široce zakořeněný názor, že příchod dětí do manželství nutně znamená konec romantiky a uspokojení vmanželském vztahu. Mnohé páry také doufají, že příchod dětí jejich vztah stmelí a přitáhne je více ksobě. To se jistěmůže stát, ale ne většinou tak, jak si to pár představoval. Příchod dětí do manželství znamená více stresu, méně času na partnera i na sebe, často větší finanční nároky, zcela nové nastavení rolí a očekávání. Na druhou stranu děti přinášejí do vztahu zcela nový rozměr altruismu, kdy se učíme pečovat o druhé, statisticky každé další dítě snižuje pravděpodobnost rozvodu a přidá manželství cca 10 let a rodiče sami podle výzkumů většinově tvrdí, že mít děti dává jejich manželství hlubší smysl a cítí se proto šťastnější.

NTM otevře i další témata, jakými je manželství sdospívajícími dětmi, fenomén prázdného hnízda – manželství po odchodu a osamostatnění dětí nebo naopak pohled dětí na manželství.

Více informací o kampani a akcích je možné nalézt na stránkách www.tydenmanzelstvi.cz a www.facebook.com/tydenmanzelstvi.

Národní týden manželství vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, v roce 2007 se poprvé konal v ČR a v současné době se připravuje ve více než dvaceti dalších zemích světa. Cílem akce je posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manželství a též motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství. KroměČR se k iniciativě připojily další země, např. Austrálie, Belgie, Irská republika, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Rumunsko, Slovensko, Severní Irsko, Švýcarsko, Polsko a USA. Partnery NTM v ČR jsou Síť mateřských center, Společnost pro podporu rodiny, Etické fórum ČR, Asociace manželských poradců, nakladatelství Návrat domů, ACET, Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícerčat, Asociace center pro rodinu a další organizace. Svou podporu iniciativěvyjádřila i Česká evangelikální aliance a Ekumenická rada církví.

redakce - AIS 27. ledna 2021 Ze života církve