Tematický atlas Církve adventistů sedmého dne vypracovala Daniela Valchářová v rámci ukončení bakalářského studia geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Atlas dělen do tří kapitol – CASD ve světě, v Evropě a v Česku a poskytuje mnoho cenných informaci z oblasti života církve. I touto cestou jí chceme poděkovat za podnětnou práci, která může posloužit každému, kdo má zájem o dění a život v Církvi adventistů sedmého dne. 

Slovo autorky atlasu

V rámci ukončení bakalářského studia geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy jsem napsala práci s názvem Tematický atlas Církve adventistů sedmého dne. Cílem práce bylo vytvořit atlas týkající se CASD, získat data z různých tematických oblastí a zpracovat je do podoby map. Dále přidat doplňující texty, obrázky a grafy. To vše se ve spolupráci s mým vedoucím doktorem Lysákem podařilo a vy si nyní můžete tento atlas, který byl přílohou mé bakalářské práce, detailně prohlédnout.

Záměrem bylo, aby atlas vzdělával i evangelizoval. Atlas je možné využít jako pomůcku v sobotní školce pro starší děti, v Adventistickém teologickém institutu nebo při osobním studiu. Je možné jej darovat novým členům při křtu nebo při obdarovávání členů k narozeninám. Je vhodný i pro lidi mimo církev, kteří mají zájem se o CASD dozvědět něco víc.

Daniela Valchářová

O atlasu

Atlas začíná úvodní mapou, která znázorňuje hustotu osídlení světa adventisty. Metodou je anamorfóza, která státy nafukuje nebo smršťuje na základě počtu členů. Dále je atlas dělen do tří kapitol – CASD ve světě, v Evropě a v Česku.

Atlas-cirkve-casd
Daniela Valchářová

Mapy se například věnují historii a vzniku církve, šíření adventismu do světa, životu Ellen G. Whiteové, vybraným institucím církve, organizační struktuře na úrovni světa, Evropy i Česko-Slovenské unie nebo rozmístění a počtu členů v regionech. Mapy týkající se Česka se zaměřují na počet adventistů a sborů, historii sborů, aktivity a organizace (např. ADRA) a porovnávání církevních údajů a Sčítání lidu domů a bytů.

Při tvorbě atlasu jsem získávala informace z internetu, knih, článků i statistických databází, a byl to velmi zajímavý výzkum. Přála bych si, aby atlas inspiroval další lidi zkoumat, objevovat, číst a sbírat nové informace nebo si osvěžovat znalosti, které načerpali už dávno. Přála bych si, abychom se zajímali o to, jaká je historie naší církve, co se u nás i ve světě kolem adventismu dělo a děje. A zamyslet se nad tím, jak já osobě mohu přidat ruku k božímu dílu.

Atlas si můžete stáhnout ZDE