<< >>

Generálna konferencia Cirkvi adventistov siedmeho dňa na svojom budúcoročnom zasadnutí v americkom San Antoniu rozhodne, či budú môcť jednotlivé divízie cirkvi na svojom území umožňovať ordináciu žien do plnej kazateľskej služby. Požiadali ju o to delegáti výročného výboru vedenia cirkvi. Odbornú skupinu teológov, ktorá sa venovala ordinácii žien, viedol podpredseda GK CASD a riaditeľ Biblického bádateľského inštitútu Artur Stele. Zasadanie celosvetovej Generálnej konferencie má zvážiť možnosť povoliť jednotlivým divíziám schvaľovať ordináciu žien na ich území podľa ich kulturného prostredia.

 

Otázka ordinácie žien sa už v histórii cirkvi adventistov riešila viackrát. Prvý raz ju prerokovávala GK v roku 1990, následne aj o päť rokov neskôr na zasadaní v roku 1995. Po poslednom zasadaní GK sa jej venovala špeciálna študijná skupina pre ordináciu žien. Zasadala celkovo štyrikrát, zastúpení v nej mali akademici, cirkevní administrátori, kazatelia, laici, ženy i muži. Hoci podľa pôvodného zámeru mala skupina odovzdať vedeniu návrh riešenia otázky ordinácie žien, po precíznom štúdiu a modlitbách vznikli tri názorové prúdy, z ktorých každý vypracoval stanovisko s návrhom riešenia. O týchto troch stanoviskách následne hovorili aj delegáti výročného výboru vedenia cirkvi v Silver Spring v americkom štáte Maryland.

Prvý z postojov predstavil delegátom Clinton Wahlen z vedenia inštitútu BRI. Tento postoj sa prikláňa k ordinácii, ktorá je vyhradená len pre mužov. Druhý postoj, prezentovaný profesorom Walla Walla University Carlom Cosaertom, sa ordinácii žien nebráni. Zároveň by však podľa neho rozhodnutie o ordinácii žien nemalo narušiť jednotu svetovej cirkvi. Profesor Nichollas Miller z Andrews University predstavil prítomným tretí postoj, ktorý delegátov oslovil najviac a ktorý následne odporučili zasadaniu GK na schválenie. Odporúčajú v ňom, aby zasadanie celosvetovej Generálnej konferencie zvážilo možnosť povoliť jednotlivým divíziám schvaľovať ordináciu žien na ich území podľa ich kulturného prostredia.

ordinace

Návrh zohľadňuje tým pádom aj rôznorodé postoje, ktoré sú v rámci cirkvi vo vzťahu k tejto otázke prezentované. Zatiaľ, čo v niektorých divíziách, napríklad v Európe a severnej Amerike, už sa pre ordináciu jednotlivé únie rozhodli, v iných divíziách, napríklad v Afrike a južnej Amerike, ženy ako vysvätené kazateľky kategoricky odmietajú. Každý z názorových prúdov sa pritom opiera o konkrétne biblické a prorocké texty. Táto rozmanitosť názorov sa prejavila aj na zasadaniach študijné skupiny.

Mnohí delegáti s podporou tohto návrhu zároveň vyjadrili aj nádej, že takéto rozhodnutie umožní cirkvi viac sa sústrediť na misiu šírenia Ježišovho skorého príchodu. Svoj postoj zhrnuli delegáti v trojstranovom vyhlásení pre zasadanie GK, ktoré bolo prijaté v anonymnom hlasovaní s podporou 243 hlasov, proti nemu sa vyjadrilo 44 delegátov, traja sa hlasovania zdržali. „Chcem vám poďakovať za milostivého ducha, s ktorým ste participovali na tomto stretnutí,“ povedal Ted N. C. Wilson, predseda GK CASD po zverejnení výsledkov hlasovania. „Dúfame, že podobne to prebehne aj na zasadaní Generálnej konferencie,” dodal Ted Wilson.

 

redakce - AIS 7. prosince 2014 Církev ve světě