Oheň utrpení

,
Pixabay,Prayer-1308663_640

Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.      

Izajáš 48‚10

Co vás svázalo? Co vám brání být vším tím, co z vás chce mít Bůh? Bůh může použít zkoušky ve vašem životě k odstranění toho, co vás svazuje a drží či táhne zpátky.

Nikdo nemá rád chvíle, kdy ho věci začnou stresovat, termíny se blíží závratnou rychlostí a očekávání se zdají být nedosažitelná. Ale Bůh v našem životě někdy používá oheň, aby spálil vše, co nás svazuje. Musíme tedy důvěřovat Bohu i ve chvílích bolesti.

Je nepravděpodobné, že byste ve svém životě doslova prošli ohnivou pecí, ale vícekrát procházíte žárem utrpení. Bůh slibuje, že vás tímto ohněm provede. Je to jako se stříbrem a zlatem. Po zahřátí se všechny nečistoty spálí. Pak zůstane jen čisté, stoprocentní zlato nebo stříbro. Pokud se zeptáte zlatníka, jak zjistit, kdy je zlato čisté, řekne vám, že se to stane ve chvíli, kdy uvidí svou tvář při pohledu do kotle.

Bůh ví, že jste očištěni, když ve vás vidí svou vlastní podobu, když se začínáte podobat Ježíši Kristu. Něco takového v nás dokáže způsobit pouze oheň utrpení.

Neboť Bůh, který řekl „ze tmy ať zazáří světlo“, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově.

2. Korintským 4‚6

Související

Cemu verime

Zbav se zákonictví!

Uvidíš-li muže, který si připadá moudrý, věz, že hlupák má víc naděje než on.         Přísloví 26‚12 Někteří křesťané se snaží „propracovat“ do nebe. Studiem Bible a modlitbou, jakož i plněním každodenních povinností se snaží Bohu dokázat, že si zaslouží být spaseni. „Dělat dobře“ se stává kontrolním seznamem, který mohou hrdě...
čti dále
Jesus-3149505_640_pixabay

Boží načasování

Dlouho ještě, Hospodine? Skryl ses natrvalo? Bude tvoje rozhořčení sálat jako oheň?         Žalmy 89‚47 Pro lidskou povahu je přirozená netrpělivost. Člověk nechce stát v řadě u pokladny nebo sedět v čekárně a přemýšlet, kdy budou volat jeho jméno. Je pro něj frustrující, když posílá e-mail a pak musí čekat na...
čti dále