<< >>

V posledním březnovém víkendu se děti z Klubu Pathfinder – Bobří stezky (ze Zlínského okrsku) a někteří další kamarádi sjeli do Žlutavy u Napajedel. Čekala je v místní sokolovně akce Jarní tání 2015 s podtitulem Princ egyptský. Dopolední část sobotního dne se děti věnovaly společnému zpívání – chválení Pána Boha, modlitbám, práci ve skupinkách a poslechu příběhu Mojžíšova syna,  který představil kazatel Oldřich Svoboda.

Po vydatném obědě i odpolední procházku spojenou s biblickou soutěží týmů provázel příběh Mojžíše. Jednotlivá družstva byla poskládána tak, aby byla tvořena děvčaty a kluky z různých oddílů. Po “ukončení soboty” se všichni nadšeně proběhli při pohybových a míčových hrách. A před spaním je ztišil animovaný příběh Mojžíš.

Neděle probíhala v duchu sportovně-dovednostních týmových soutěží. Jednotlivé oddíly soupeřily v disciplínách, které připomínaly to, co prožíval Mojžíš s Izraelci v Egyptě i po vyjití z něj. Všichni “pathfindeři” ze Zlína, Valašských Klobouk, Uherského Hradiště, Veselí nad Moravou, Holešova, Blanska, Napajedel či Žlutavy museli hodně zabrat, aby vše úspěšně zvládli. Díky Pánu Bohu vše výborně proběhlo, a to i za velké pomoci všech vedoucích, rádců, tetiček a strýčků napajedelského sboru a pana starosty Žlutavy Szanislava Koláře. Všem patří moc velké poděkování. I vedení Klubu Pathfinder za finanční podporu.

Pavel “Gabre” Horák za pomoci https://www.facebook.com/bobristezka

redakce - AIS 15. května 2015 Pathfinder, Ze života církve, Ze života sborů