<< >>

Čtyři víkendová setkání a jeden týdenní výcvik. Takto proběhl patnáctý vůdcovský kurz Klubu Pathfinderu Moravskoslezského sdružení. Na první setkání přijelo deset zájemců, mezi nimiž byl věkový rozdíl více než 20 let, měli řadu očekávání a také otazníků. Na konci výcvikového kurzu byla slavnostně vyřazena pevně semknutá parta nových motivovaných vůdců se silnou vizí o tom, jak vést jim svěřené děti. 

            Důvod proč Klub Pathfinder pořádá pravidelně Vůdcovské kurzy je ten, že chce mít ve svých řadách profesionální tým kompetentních a vzdělaných vedoucích, schopných samostatně vést oddíly dětí k hodnotám, na kterých je Pathfinder postaven.  Dětských organizací podobného zaměření je více. Nejznámějším z nich je zřejmě  Junák navazující na velkou tradici českého a československého skautingu. Pathfinder je vedle toho klubem stavějícím nejen na skautingu, ale také klubem, který svou činností a hodnotami odkazuje také na toho, kdo je Králem zálesáků, trampů, tuláků po krásách přírody i Králem králů. A ukazuje na něj díky prožívání dobrodružství a zážitků v přírodě. Protože žijeme v sekulární společnosti potřebujeme kvalitní, vzdělané vedoucí oddané Bohu i službě dětem.

            To, že v tomto článku používám termíny téměř vojenské jako výcvik a podobně, není vůbec náhodné. Celý charakter kurzu byl velmi praktický, z pohledu účastníků do detailu promyšlený a především nesmírně povzbuzující a motivující. Jak již bylo řečeno, kurz představoval čtyři víkendová setkání a jeden týdenní pobyt na táboře. Poprvé se skupina účastníků, z nichž se teprve měla stát parta, setkala v únoru loňského roku na chatě v malé obci na Rýmařovsku. Tady jsme měli možnost se seznámit s průběhem „vůdcáku“ ale také s možnostmi, jak trávit společně s dětmi začátek roku v přírodě. Velkou inspirací a motivací se pro nás stali instruktoři kursu, s nimiž jsme se na tomto místě setkali. Dalším místem setkání byla Košařiska. Nezapomenutelnými se stali workshopy zaměřené na získávání kompetencí v broušení nožů, práce s kůží nebo elektronickém zabezpečení ostrahy tábora. Víkend strávený v Havířově s dětskou bohoslužbou pro místní sborové společenství a noční městskou hrou patřil bezpochyby k jednomu z vrcholů vůdcovského kurzu. Na noc strávenou v absolutní tmě protiatomového krytu vzpomínáme s partou absolventů vždy, když se potkáme. Týdenní výcvik na tábořišti Bílý potok byl příležitostí k získání inspirace k tomu, jak organizovat tábory a letní aktivity s dětmi. A potom přišlo poslední setkání. Slavnostní vyřazení absolventů kurzu na víkendovém setkání v Brně. Nejenom že jsme prožili atraktivní noční hru v krásném městě, nejen že jsme se ponořili do kouzla geocachingu, ale byli jsme jako již plnohodnotní vůdci oddílů dekorováni hnědým šátkem klubu Pathfinderu s červeným lemem.

Klub Pathfinder je společenstvím dětí bez ohledu na věk. Tedy  těch, kterým je 6 nebo 10 let 20, 40 či 80. Těch, kteří jsou ochotni jít po nevyšlapaných cestách vědění, víry a poznání. Asi něco v tomto duchu byste se dočetli, pokud byste si otevřeli internetové stránky klubu.  My, absolventi posledního vůdcovského kurzu, jsme měli možnost prožít téměř rok pravidelným intenzivním setkáváním. Během těchto setkání jsme měli možnost vidět, jak nadchnout naše děti k tomu, aby se po takových cestách byli ochotni vydat. My jsme se na tuto cestu vydali a jsme nadšení do prožívání dobrodružství v přírodě, v našich městech a s naším Bohem. A vy?

Petr Genserek

Fotky z této akce si můžete prohlédnout po kliknutí  >> ZDE <<

redakce - AIS 27. ledna 2016 Pathfinder, Ze života církve, Ze života sborů