<< >>

Na slavnostní bohoslužbě v Litomyšli byl 23. září k plné kazatelské službě ordinován Čestmír Šťovíček, kazatel sborů v Luži, Poličce a Litomyšli.

Ordinace k plné kazatelské službě je významnou událostí v životě kazatele, jeho rodiny, sborů, ale i sdružení a unie Církve adventistů sedmého dne. Sbory Luže, Polička a Litomyšl prožívají ordinaci kazatele již posedmé v řadě. Tím byl vytvořen rekord nejenom v Českém sdružení.

Čestmír Šťovíček se narodil v roce 1974 v Ústí nad Orlicí, své dětství prožil v Letohradě. Vystudoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Pardubicích. Později vystudoval dálkový teologický seminář církve adventistů.

Jako malý chodil Čestmír s rodiči do kostela. Ateistická propaganda u něj zapracovala – a tak v Boha nevěřil a stal se ateistou. V deseti letech dostal astma a tato nemoc ho vedla k přemýšlení o smyslu života, k uvažování nad otázkami proč je na světě utrpení a k čemu to tady všechno je. Na tyto otázky hledal odpovědi celé dospívání. Díky diskuzím s bratrem Jaroslavem Libichem ze sboru Jablonné nad Orlicí a přednáškám Blahoslava Balcara Čestmír pochopil, že cesta k Bohu je jedinou správnou cestou.

​V březnu 1996 četl Čestmír knihu „R​adikální změny před námi“, kterou byl výrazně osloven. Konečně pochopil, kdo je Ježíš Kristus a co pro něj udělal. Cele se proto Ježíši Kristu odevzdal. Pokřtěn byl 7. března 1997. V tomto roce tedy oslavil Čestmír 20 let od křtu.

V době svého křtu cítil určité povolání k tomu, aby si nenechal pouze pro sebe to, co Ježíš Kristus udělal a dělá pro lidi. Chtěl tuto zkušenost a zvěst předávat dál.

​Proto v roce 1997 začal pracovat jako knižní evangelista. Po třech letech byl Čestmír vyslán na studia do USA. Po návratu pracoval jako asistent knižní evangelizace, od roku 2005 byl zvolen jako vedoucí v Českém sdružení, od roku 2007 do roku 2009 působil jako vedoucí knižní evangelizace na unii a od roku 2009 do roku 2012 jako vedoucí v České republice.

Při práci v knižní evangelizaci Čestmír poznal svoji budoucí ženu Veroniku. Později se vzali a mají spolu dva syny. Veronika je podle vlastních slov jejího manžela velkou oporou v jeho kazatelské práci.

V roce 2011 nastupuje bratr Čestmír Šťovíček do kazatelské práce. Nejprve na půl úvazku, později na plný. Nástupní praxi absolvoval ve sborech Poděbrady a Kolín pod vedením Víta Vursta a ve sborech Luže, Polička a Litomyšl pod vedením Samuela Vaňka. Na těchto sborech působí jako kazatel dosud. ​

Čestmír Šťovíček o svém povolání ke kazatelské službě vyznal: „Když mne České sdružení povolalo do kazatelské práce, dlouho jsem o tom přemýšlel a vzpomněl jsem si na své první setkání s jedním kazatelem, který se mi představil tím způsobem, že je kazatelem evangelia. Toto vyjádření mě velmi oslovilo tím, že kazatel je člověk, který káže evangelium vlastně všem lidem – ať věřícím, tak nevěřícím – prostě všem. Hlavní motivací mé kazatelské práce je proto nést dobrou zprávu o Ježíši Kristu všem lidem.“

Vít Vurst, předseda Českého sdružení, při bohoslužbě řekl: „Čestmíra znám jako člověka, který miluje Boha, má rád Bibli, knihy Ellen Whiteové a jde mu především o to, aby lidé kolem něj poznali evangelium – dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Znám ho jako toho, kdo nechce zklamat Pána Boha a povolání, které od něj přijal. Znám ho jako toho, kdo plně spoléhá na Boží pomoc. Znám ho také jako toho, kdo je ochoten se měnit. Ordinace kazatele neznamená, že dotyčný kazatel, kterého se týká, je dokonalý. Ordinace zdůrazňuje, že kazatelství chápe jako své poslání, povolání od Boha a církve, jako svoji službu Bohu a lidem. Chválím Hospodina za to, že stále povolává lidi ke službě, jsem Bohu vděčný, že povolal i bratra Šťovíčka“.

redakce - AIS 6. října 2017 Ze života sborů