<< >>

V polovině května proběhla na Robinzonádě ordinace Romana Buchtela. O čtrnáct dní později byl
ordinován Miroslav Bísek. Oběma bratřím přejeme, aby je Pán Bůh vedl a dával jim moudrost i sílu v
jejich službě.

V sobotu 19. 5. byl na Robinzonádě, akci Klubu Pathfinder, ordinován Roman Buchtel. Protože slouží
jako vedoucí Klubu Pathfinder v Českém sdružení, jsou pathfindeři vlastně jeho “sborem”.

O čtrnáct dní později, v sobotu 2. 6. byl ordinován Miroslav Bísek, který se stará o sbory v Tachově a
Chebu.

AIS 6. června 2018 Nezařazené