<< >>

V sobotu 13. října byl během slavnostní bohoslužby v sále Dělnického domu v Dětmarovicích ordinován kazatel Jan Havelka.

V odpolední části, za přítomnosti vedoucích představitelů církve a dalších ordinovaných kazatelů, byl bratr Jan Havelka modlitbou a vzkládáním rukou oddělen k plné kazatelské službě. V závěrečném proslovu pak nově ordinovaný kazatel vyjádřil vděčnost za kazatelské povolání, za manželku a rodinu, za sbor i za zkušenost ze služby studentům v projektu INRIroad.

 

 

Jan Havelka pochází ze sboru Brno-Střední. Nejprve působil jako biblický pracovník v projektu INRIroad Brno. Po roce a půl nastoupil do kazatelské služby jako kazatel v nástupní praxi ve sboru Brno-Střední a studentský kazatel v projektu INRIroad Brno. Od roku 2016 převzal odpovědnost za sbor Dětmarovice a projekt INRIroad v Ostravě. Od listopadu letošního roku je odpovědným kazatelem sborů Veselí nad Moravou a Kyjov.

Bratrovi Havelkovi i jeho manželce přejeme Boží vedení v kazatelské službě a radost z této nelehké a přitom krásné práce.

Daniel Dobeš, tajemník Moravskoslezského sdružení (http://mss.casd.cz)

 

redakce - AIS 9. listopadu 2018 Ze života sborů