<< >>

(Kolumbia, USA) Študijný výbor pre teológiu ordinácie (žien) – TOSC – skončil svoje predposledné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo od 21. do 25. januára 2014 v americkej Kolumbii v Marylande. Jeho členovia prerokovávali podklady, ktoré im zaslalo 13 lokálnych študijných výborov zo svetových divízií Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Väčšina divízií ordináciu žien ku kazateľskej službe priamo nepodporila, takmer všetky ale deklarovali ochotu prijať rozhodnutie, ktoré vzíde z celosvetového zasadnutia dvoch tisíc delegátov Generálnej konferencie cirkvi budúci rok v americkom San Antoniu. Priamo pre ordináciu žien do plnej duchovenskej služby sa vyslovili zástupcovia Intereurópskej, Transeurópskej, Severoamerickej, Severoázijsko-pacifickej a Juhopacifickej divízie. Stanovisko troch divízií, Interamerickej, Juhoázijsko-pacifickej a Východoázijskej, je otvorené s odkazom na rozhodnutie delegátov Generálnej konferencie.

Januárové stretnutie 103-členného výboru TOSC sa sústredilo na hľadanie riešenia otázky ordinácie žien, ktoré by nenarušilo jednotu svetovej cirkvi. Práve jednota sa v tejto súvislosti spomína v poslednej dobe veľmi často. Počas uplynulého roka totiž dve americké a jedna nemecká únia ordináciu žien lokálne odsúhlasili aj napriek odporúčaniu Generálnej konferencie s týmto rozhodnutím počkať na výsledky študijného výboru TOSC. Jedna únia si zároveň na svojom výbore zvolila predsedníčku. Napriek dobrému úmyslu na obidvoch stranách tak došlo medzi menovanými úniami a výborom Generálnej konferencie k stretu názorov. Návrh mimoriadnej konferencie Českého združenia na ordináciu žien podporil aj výbor únie, ktorý tento bod zaradí do agendy tohtoročnej konferencie Česko-Slovenskej únie cirkvi. Celé stanovisko Intereurópskej divízie je k stiahnutí nižšie.

Z rokovania

Podľa slov predsedu výboru TOSC Artura Steleho medzi členmi výboru žiadna nepríjemná atmosféra nevznikala, hoci mali na veci rozličné názory. Zástancovia i odporcovia ordinácie žien sa spolu modlili a rokovali s úctou a kolegiálne. Zároveň sa počas stretnutí prehlbovalo ich priateľstvo a vzájomné pochopenie. Veľká časť rozhovorov sa sústredila na model vodcovstva, ktorý je bližšie opísaný v 1. kapitole 1. listu Korinťanom, („…aby ste hovorili jednomyseľne a neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku.“). Diskutovalo sa aj o tom, ako v súvislosti s ordináciou žien chápať napríklad biblický výrok: „Potom vylejem svojho Ducha na každého človeka. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať…“ (Joel 3,1) Päťročný proces štúdia ordinácie je za svojou polovicou. Zároveň sa končí prvá z jeho dvoch hlavných úloh, ktorou je štúdium a zhodnotenie všetkých podkladov. Štúdium v rámci výboru TOSC zahrnovalo aj dôkladné preskúmanie teológie ordinácie v cirkvi, ako aj jej zaužívanú prax. Ďalšou fázou študijnej časti bola diskusia s teológmi a ďalšími odborníkmi, ktorí mohli k danej téme prispieť relevantnými názormi. Študijnú časť ukončilo predstavenie a spracovanie podkladov, ktoré o ordinácii žien zaslali výboru TOSC regionálne študijné výbory všetkých trinástich divízií.

Z rokovania

Druhou úlohou TOSC bude zosumarizovať všetky výsledky jeho štúdia a ich spracovanie do výstupu v podobe odporúčaní pre GK. „Odteraz sa budeme uberať nový smerom. Budeme hľadať riešenia,“ naznačil ďalšie smerovanie výboru Artur Stele. Začiatkom leta by tak mali byť hotové podklady a odporúčania, ktoré budú odprezentované na neskoršom výročnom stretnutí výboru Generálnej konferencie v októbri tohto roka. Následne budú zaradené do agendy zasadnutia Generálnej konferencie 2015 v San Antoniu,v americkom štáte Texas. Konferencia s ich pomocou rozhodne o tom, či ženy do kazateľskej služby ordinované budú, alebo nie. Povzbudením je postoj divízií k blížiacemu sa rozhodnutiu. Upozornil naň Steleho zástupca Geoffrey Mbwana: „Všetky divízie naznačili, že sú ochotné pracovať s akýmkoľvek rozhodnutím a pokračovať v misii cirkvi. To nás skutočne upokojilo.“

Stanovisko EUD k ordinaci žen

redakce - AIS 5. února 2014 Církev ve světě