<< >>
3. března 2016

Projekt Mince denně je v naší zemi poměrně dobře známý. A přesto se někteří lidé domnívají, že pokud nedarují na pomoc potřebným nějakou větší částku, je jejich pomoc téměř zbytečná. Ale není tomu tak! Pár českých korun může v jiné zemi znamenat velmi významný obnos. A navíc, pokud v Adře můžeme počítat s pravidelným dárcovstvím, byť by to byla jen jediná koruna za den, pak jsme schopni případnou pomoc daleko lépe plánovat a v případě potřeby můžeme velmi rychle reagovat. Tak tomu bylo například před několika dny, kdy cyklon Winston zasáhl 90% obyvatel Fidžijských ostrovů, kde ADRA v evakuačních centrech zabezpečovala vodu a potraviny, nebo když jsme zajišťovali vybavení pro kolektivní centra na Ukrajině, která se stala dočasným domovem pro lidi utíkající před válkou.

Více…

29. února 2016

Rusky hovořící sbor Církve adventistů sedmého dne v Praze – Nuslích zorganizoval několik koncertů, které připomněly život Anny German, polské zpěvačky populární i na území bývalého Sovětského svazu. Na sklonku svého života byla pokřtěna na vyznání Ježíše Krista do církve adventistů. Koncerty se uskutečnily v Karlových Varech, Teplicích, Liberci a Praze. Výtěžek z dobrovolného vstupného podpoří budování škol pro děti z chudých rodin na Madagaskaru.

Více…

25. února 2016

Na Filipínách to bylo 10 tisíc lidí. V Zimbabwe 30 tisíc. Ve Rwandě nyní Církev adventistů sedmého dne připravuje společný křest 60 tisíc nových křesťanů. Nebo více. Řada velkých evangelizačních iniciativ pořádaných církví v této zemi má v květnu vyvrcholit největším hromadným křtem ve 153-leté historii církve. Tisíce tamějších pastorů a členů církve studují s lidmi Bibli, sdílejí s nimi rady pro zdravý život a zapojují se do veřejně prospěšných prací. Na květen se připravují evangelizační shromáždění na 2200 místech po celé Rwandě. V dalších letech se církev podobně zaměří na Rumunsko, Japonsko a Indii.

Více…

24. února 2016

22. února 2016

V sobotu 19.3. se od 9.30 hodin v modlitebně Církve adventistů sedmého dne v Praze na Smíchově, Peroutkově ulici, uskuteční osmý ročník setkání mladých lidí Anděl. Letošní ročník, který opět zahajuje týden společných modliteb mládeže v celé církvi, ponese téma „Limity“. Hlavním hostem bude kazatel Vít Vurst. Texty k modlitebním setkáním jsou ke stažení níže.

Více…

18. února 2016

Etiopie je třetí nejlidnatější africkou zemí. Žije zde až 30 % obyvatel v extrémní chudobě. ADRA se proto rozhodla vylepšit tam to nejpodstatnější – přístup k nezávadné pitné vodě a lékařskou péči.

Kromě toho se do pomoci zapojila i řada expertů – např. špičková patoložka Fingerlandova ústavu v Hradci Králové, Markéta Nová a její manžel Jiří Nový, kardiolog a záchranář, kteří s námi do Etiopie jezdí učit budoucí lékaře. Věříme, že vzdělání je cestou ke svépomoci.

Více…

15. února 2016

Na konci ledna tohoto roku proběhla v Liberci akce s názvem Vločička. Tato událost byla tento rok výjimečná, protože se jednalo o 20. Vločičku v pořadí a zároveň i poslední v řadě. V pátek se sešly děti z většiny oddílů Klubu Pathfinder Českého sdružení, včetně organizátorů Vločky (tak se tato akce jmenovala do roku 1994) a Vločičky. Celkem přijelo strávit společný víkend s kamarády a vedoucími na Vločičku přes 100 účastníků. Více…

13. února 2016

Adventistická študentská organizácia INRIroad v Bratislave pozýva na odbornú konferenciu “Kresťan a antikoncepcia” v sobotu 20.2. od 10:00 na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského (EBF UK), Bartókova 8. Na konferencii prehovorí predseda Slovenského združenia zborov cirkvi adventistov  Bohumil Kern, katolícky systematický teológ Květoslav Šipr, dekan EBF UK Ľubomír Batka, kresťanský psychológ Vladimír Korpáš a farmaceutka Hana Lindtnerová. Každý registrovaný záujemca môže mať zaistený obed aj nocľah. Prihlasovanie je na adrese: http://goo.gl/forms/kMKIBscLbt.

12. února 2016

11. února 2016

Vydavatelství Advent-Orion Praha vydalo novou knihu “Člověk s handicapem v křesťanském společenství” od doktora Josefa Slowíka (na snímku), učitele speciální pedagogiky na Západočeské univerzitě v Plzni a člena sboru církve adventistů v Chebu. Praktická publikace je určena všem, kteří přemýšlí, co mohou ve svých křesťanských společenstvích udělat pro to, aby zde všichni cítili své místo. Jsou zde i zajímavé podněty, jak vytvořit otevřené křesťanské společenství, a přehled, který čtenářům pomůže při setkání s lidmi s různými druhy zdravotního postižení anebo se sociálním znevýhodněním, jak se zbavit obav, ostychu a snad i mnoha předsudků.

Více…