Kdo jsme

Dostali jsme dar života, a každý den se každému otevírá neopakovatelná příležitost žít svůj život. Co to pro pro mě nebo pro Vás znamená? Jak prožít smysluplný život? Jsme společenstvím lidí, které si klade tyto otázky a hledáme odpověď tam, kde se obvykle nehledá. Objevujeme hodnoty, které nejenom naplňují náš život, ale především otevírají příležitost pro navázání hlubokých vztahů. Tyto nalezené hodnoty pomáhají vidět skutečné potřeby a smysluplné cíle. Vytvářejí prostor pro užitečnou službu, která naplňuje naši cestu radostí i pokojem.

Více zde
Celosvětová církev

Jsme součástí celosvětového společenství lidí, kteří se rozhodli následovat Ježíše Krista a sdílejí víru v jeho brzký návrat. Církev adventistů sedmého dne působí ve více než 200 zemích světa, má 92 186 sborů a 72 749 skupin které dohromady sdružují 21 760 076 členů. Církev provozuje 9 489 škol pro více než 2 miliony studentů, 900 nemocnic a zdravotnických zařízení a 133 domovů pro seniory. Je zřizovatelem humanitární organizaci ADRA, která působí ve více než 118 zemích světa.

Více zde
Čemu věříme

Adventisté sedmého dne přijímají Bibli za své jediné vyznání víry a z ní odvozují základní věroučné články. Dále uvedené věroučné výroky jsou výrazem toho, jak církev učení Písma chápe a vyjadřuje. K revizi těchto výroků může dojít při zasedání Generální konference, když církev pod vedením Ducha svatého dospěje k plnějšímu pochopení Písma nebo nalezne výstižnější výrazy k vyjádření toho, co učí Boží slovo.

Více zde

Aktuality

Maraton a poslušnost

V srdci jsem se rozhodl plnit tvá nařízení navěky a do důsledků. Žalmy 119‚112 Život je maraton, ne běh na 50 metrů. A Bůh chce, abyste ho co nejlépe zvládli. Proto mu záleží na tom, abyste ho poslouchali, a to během celého závodu. Žalmista říká: Jen mi řekni, co mám…
Jesus-3149505_640_pixabay
čti dále

Mračna bolestí

…uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. Žalmy 147‚3 Jsou chvíle, kdy život může být tak bolestný, že budete mít pocit, jako by břemeno bylo příliš těžké k unesení. Závoj temnoty je tak hustý, že nedokážete vidět přes mračna bolesti. Vše se jeví ponuré a tmavé a…
Jesus-3149505_640_pixabay
čti dále

Zkreslování pravdy

Nenávidím klam, hnusí se mi, miluji tvůj Zákon. Žalmy 119‚163 Dnes je poměrně těžké rozluštit, co je ještě pravda, a co už ne! Lidé si zvykli říkat svou verzi příběhu a přizpůsobit si fakta tak, aby posluchač mohl přijmout jejich verzi. Při kaž dém dalším vyprávění se v příběhu podrobnosti…
Jesus-3149505_640_pixabay
čti dále

Stvořitel hříchu

Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.       Deuteronomium 31‚6 Bůh nikdy neslíbil, že když ho budete následovat, váš život bude dokonalý. Nikdy neslíbil, že nad vašimi hlavami vždycky bude svítit slunce nebo…
Jesus-3149505_640_pixabay
čti dále

Zřítelnice jeho oka

Ochraňuj mě jako zřítelnici oka, skryj mě ve stínu svých křídel. Žalmy 17‚8 Kniha žalmů je plná lásky a chval, v nichž David vyjadřuje, jak hluboce Boha miluje a jak si váží jejich blízkého vztahu. „Ochraňuj mě jako zřítelnici oka, skryj mě ve stínu svých křídel.“ David tím vyjadřuje, že…
Jesus-3149505_640_pixabay
čti dále

Přímluvná modlitba

Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně. Židům 7‚25 Není těžké jít k Pánu s vlastními starostmi a problémy, ale jak často k němu přistupujeme, abychom prosili v modlitbě za někoho jiného? V našich životech jsou lidé, kteří…
Jesus-3149505_640_pixabay
čti dále

Pouze pro Boží oči

Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Římanům 12‚6.7 „Boží služebník“ je pojmenování vystihující službu druhým. Toto slovo pochází z řeckého slova…
Jesus-3149505_640_pixabay
čti dále

Středisko korespondenčních kurzů CŘ a SR

Korespondenční kurzy pro každého

Zveme Vás, abyste se připojili k již tisícům absolventů a studentů dálkového studia korespondenčních kurzů. Rychlost studia záleží pouze na Vás. Studovat můžete v klidu doma, aniž byste museli někam přicházet, stačí si jen vybrat z naší nabídky.

Více zde Obálka

Hope TV doporučuje

Otcové jsou důležití: Pavel Raus / Wenáře NTM 2021
Z pořadu: Národní týden manželství 2021

Patnáctý ročník Národního týdne manželství (NTM), který se bude v České republice konat opět ve valentýnském týdnu od 8. do 14. 2. 2021…

Více zde
O manželstvích a dětech (7/7): Koráb pro záchranu rodiny
Z pořadu: Národní týden manželství 2021

Patnáctý ročník Národního týdne manželství (NTM), který se bude v České republice konat opět ve valentýnském týdnu od 8. do 14. 2. 2021…

Více zde
Dětské příběhy (7/7): Šabat
Z pořadu: Národní týden manželství 2021

Patnáctý ročník Národního týdne manželství (NTM), který se bude v České republice konat opět ve valentýnském týdnu od 8. do 14. 2. 2021…

Více zde

Doporučujeme

Knihy-ke-stazeni

Literatura ke stažení

Knihy pro Vás i Vaše blízké, s různými tématy k zamyšlení.

Více zde
Biblicky-tyden

Vzdělávání

Chceš se vzdělávat v oblasti zdraví, psychické rovnováhy, studia Bible? Můžeš studovat online nebo navštěvovat přednášky… SKK je tu pro tebe.

Více zde
166517_00_2x

ADRA

Pomáháme tam kde je potřeba… můžeš pomáhat s námi

Více zde
Bohoslužby online

OnLine bohoslužby

Seznam on-line bohoslužeb jednotlivých sborů nebo institucí včetně odkazů

Více zde
Doporučujeme i další zajímavé odkazy