<< >>
2. září 2015

31. srpna 2015

Dětem začíná škola, ale mnoho z nich bude vzpomínat na prázdniny a letní tábory. O letních prázdninách 2015, tedy během měsíce července a srpna, se pod záštitou Klubu Pathfinder v České a Slovenské republice konalo celkem 26 letních táborů, které trvaly většinou jeden týden, některé dva týdny. Do tohoto počtu nejsou zahrnuty kratší a počtem účastníků menší tábory.

Více…

26. srpna 2015

Na světě je dnes téměř 60 milionů lidí, kteří museli opustit své domovy v důsledku válek, konfliktů či pronásledování, více než polovina z nich jsou děti. Adventistická humanitární organizace ADRA vyzývá k pomoci lidem v nouzi a veřejně se staví proti projevům nenávisti, které otázku uprchlíků v posledních dnech doprovázejí. ADRA Česká republika již přes 20 let poskytuje pomoc lidem v nouzi, bez ohledu na jejich etnickou, politickou, či náboženskou příslušnost. Naše činnost je založena na křesťanských principech, z nichž tím nejzákladnějším je: „Milovat budeš Pána Boha svého z celého svého srdce a miluj svého bližního jako sám sebe.“ Právě těmito dvěma zásadami je formován i náš postoj k pomoci uprchlíkům: pomoc bližnímu znamená i pomoc lidem prchajícím před násilím a válkou do Evropy.

Více…

25. srpna 2015

České sdružení sborů Církve adventistů sedmého dne ve spolupráci se sborem této církve v Praze 6 – Sedleci zve zájemce v neděli 13.9. na školení „Jak připravit sociální projekt a požádat o grant“. Cílem setkání je naučit účastníky teoreticky a prakticky zpracovat vlastní sociální projekt tak, aby se mohl stát podkladem žádosti o grant, a to buď v grantovém řízení vyhlašovaném sdružením sborů, nadacemi, státní správou či samosprávou. Školit budou zkušené projektové manažerky a koordinátorky sociálních aktivit. „Těším se na setkání a předávání zkušeností se všemi, kteří mají chuť sloužit lidem. Práci pro společnost vnímám jako důležitou součást činnosti a smyslu církve“, uvedl Petr Kafka (na snímku), předseda grantové komise Českého sdružení sborů Církve adventistů sedmého dne.

Více…

14. srpna 2015

Péčí vydavatelství Advent-Orion Praha vychází nové vydání duchovního časopisu Za obzorem. Obsahuje dramatický životní příběh německého “misionáře ve střední Evropě” Kornelia Novaka “Rváč Kornelius: Našel jsem klid”, polemiku křesťanského publicisty Clifforda Goldsteina s tak zvanými novými ateisty “Je Bůh utopií?”, rady pro zdravý životní styl “Jak omládnout” a “Mentální výkonnost – magická moc 21. století” od Cat Thompsonové a Igora Bukovského, podněty pro zlepšení vztahů v manželství a rodině vzájemným prokazováním úcty a uznání “Jednoduchý klíč ke štěstí” od manželů Youngbergových, praktický návod “Rozlučte se s osamělostí” od Geoffa Weatherheada, ohromující pohled biologa na zdánlivě obyčejné zvonky luční od Reinharda Junkera, představení tvůrce a provozovatele internetové kontaktní iniciativy “Utopie?” Jindřicha Černohorského, v kulturní rubrice pod titulem “Nebeský hoax” analyzuje John Bradshaw stoupající oblibu knih a filmů o údajných cestách lidí v klinické smrti do nebe a zpět, Kateřina Piechowicz z humanitární organizace ADRA popisuje obětavou službu dobrovolníků sociálně vyloučeným školákům, Aleš Bárta přispěl cestopisem “Nemocnice v Itibu je moje srdeční záležitost” z Keni, kde pomáhají nemocným a zraněným mladí čeští medici, a další zajímavé seriozní informace. Barevný časopis určený nejen ke čtení, ale i k pořízení více kusů a obdarovávání druhých, stojí díky finanční podpoře církve adventistů jen 6 korun. Jednotliví zájemci i sbory si jej mohou objednávat na elektronické adrese expedice@adventorion.cz nebo na adrese Advent-Orion, Roztocká 5, 160 00 Praha 6 – Sedlec. Vydavatelství připravuje česká i slovenská verze časopisu je ke stažení zde: Za obzorem 4 CZ Za obzorom 4 SK 

14. srpna 2015

Koncem července zasáhly oblast jihovýchodní Asie silné monzunové deště, které na řadě míst regionu, včetně Myanmaru, způsobily záplavy a sesuvy půdy. 30. června navíc sousední Bangladéš postihl cyklon Komen, který celou situaci ještě zhoršil a do Myanmaru přinesl bouře doprovázené silnými větry a lijáky. Myanmar v důsledku toho zasáhla povodeň obrovských rozměrů, která je ještě umocněna následnými sesuvy půdy a škodami napáchanými silnými větry. Humanitární organizace se v současné době snaží dopravit pomoc do nejhůře postižených oblastí. Lidé zde urgentně potřebují zejména pitnou vodu, jídlo a přístřeší. Adventistická humanitární organizace ADRA zasahuje na místě, ADRA Česká republika nákup a dopravu potřeb k postiženým lidem finančně podporuje.

Více…

9. srpna 2015

Interevropské Camporee bylo týdenní (3.8.-9.8.2015) prázdninové setkání oddílů adventistického skautského Klubu Pathfinder z celé Evropy. Probíhá obvykle s periodou čtyř let. Tento rok se jeden autobus z České republiky a jeden ze Slovenské republiky vydal směrem ke švýcarskému městu Estavayer-le-Lac ležícího u velkého jezera. Celý program se nesl v duchu biblického příběhu o Jonášovi a jeho poselství pro město Ninive.

Více…

28. července 2015

28. července 2015

Biblický týždeň Slovenského združenia zborov Cirkvi adventistov siedmeho dňa mal tému „Veľký deň Pánov“ a uskutočnil sa od 19. do 26. júla v Monkovej doline neďaleko obce Ždiar v hoteli Magura. 130 účastníkov mohlo obdivovať a naplno vychutnávať nádhernú prírodu v lone Belianskych Tatier. Hlavným rečníkom bol doktor Ján Barna, ktorý je vysokoškolským učiteľom systematickej a biblickej teológie na Newbold College vo Veľkej Británi. „Deň Pánov obsahuje sedem hlavných udalostí a každá z nich, postupne, chronologicky a logicky na seba nadväzuje a posúva Boží plán vykúpenia o krok dopredu k plnému odstráneniu hriechu, zla a smrti a k plnej obhajobe verných a Božej vlády vo vesmíre – a to sa nestane skôr, ako sa skončí siedma udalosť dňa Pánovho“, povedal Barna okrem iného.

Více…

19. července 2015

V pondělí 20.7. začínají v Ostravě veřejné osvětové akce Dny zdraví a Dotkni se nebe pořádané celosvětovou iniciativou mladých adventistů Youth for Jesus (Mladí pro Ježíše). Zájemci se na nich mohou nechat bezplatně vyšetřit a dozvědět se řadu praktických informací pro svůj život o prevenci tak zvaných civilizačních nemocí a zdravém životním stylu v dětství i dospělosti, a to v Parku Nová Karolina, Domě kultury Akord, Komenského sadech, Radvanicích, Porubě a v Hotelovém domě Hlubina. O současném křesťanství jako cestě k duchovnějšímu a důstojnějšímu životu promluví kazatel s velmi pohnutým životním příběhem Kornelius Novak a významný český podnikatel Radim Passer v prostorách restaurace GTH v Parku Nová Karolina. Večery na duchovní témata o Bibli, Bohu či morálních zásadách pořádají na různých místech města i křesťanští studenti. V Domě kultury Akord v Ostravě-Zábřehu se od úterý 21.7. koná unikátní putovní výstava „Bible včera, dnes a zítra”.

Více…