<< >>
11. května 2015

Viacúčelová športová hala „Aréna Poprad“ hostila v sobotu 9. 5. 2015 slávnostnú spoločnú bohoslužbu zborov Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Slovensku. Viceprimátor podtatranského Popradu Pavol Gašper pozdravil účastníkov konferencie slovami: „Želám vám všetkým, aby sa vás Boží Duch dotkol. Ste svetlom sveta!“ Svoje dojmy vyjadril nasledovne: „Sú tu ľudia, ktorí poznajú Boha, ktorých pozná Boh.“ Predseda Česko-Slovenskej únie cirkvi Mikuláš Pavlík poďakoval doterajšiemu vedeniu Slovenského združenia a predstavil nové vedenie. Kázaním poslúžil podpredseda celosvetovej Generálnej konferencie cirkvi Lowell Cooper.

Více…

8. května 2015

Cirkev adventistov siedmeho dňa na Slovensku pozýva na slávnostnú spoločnú bohoslužbu svojich zborov “Vy ste listom Kristovým”, ktorá sa uskutoční v sobotu 9.5. v Poprade v Aréně Poprad, Uherova 4680/2, od 9 hodín. Kázaním na nej poslúži podpredseda celosvetovej Generálnej konferencie cirkvi Lowell Cooper (na snímke). Bohoslužba bude priamo prenášaná na internetovú sociálnu sieť YouTube.

Více…

8. května 2015

Robinzonáda je každoroční akce pro děti z celého Českého sdružení pořádaná klubem Pathfinder. Vždy jedna oblast, tento rok Divoký západ, připravuje program a hostí tuto akci. A tak se během prvního květnového víkendu jeden kemp, nedaleko městečka Plasy, proměnil v olympijskou vesnici.

Více…

6. května 2015

Valné shromáždění České biblické společnosti, jejíž členem je také Církev adventistů sedmého dne, zhodnotilo v Praze činnost společnosti za rok 2014. Duchovní zamyšlení na téma Božího slova vepsaného Duchem svatým do lidských srdcí, měl na shromáždění předseda Česko-Slovenské unie církve adventistů Mikuláš Pavlík. Ředitel České biblické společnosti Pavel Novák (na snímku) poděkoval členům za podporu misijních a evangelizačních projektů, kterými společnost loni již 22. rokem pomáhala doma i ve světě.

Více…

5. května 2015

Odevzdání Kristu, růst v Kristu, službu v Kristu a sdílení Krista si jako směry svého rozvoje vytýčili delegáti konference Moravskoslezského sdružení sborů církve adventistů, kteří se sešli v neděli 3.5. v Ostravě. Konference potvrdila ve služebnostech na další 4 roky předsedu sdružení Karla Staňka (na snímku), tajemníka Daniela Dobeše a hospodáře Jaroslava Stejskala. Volba vedoucích oddělení služby církve na Moravě a ve Slezsku byla dána do kompetence nového výboru sdružení.

Více…

4. května 2015

Humanitární organizace ADRA vypisuje výběrové řízení na na pozici koordinátora zahraničních projektů.  Více…

30. dubna 2015

Správní rada české pobočky adventistické humanitární organizace ADRA se dohodla s Michalem Čančíkem na ukončení jeho funkce ředitele této pobočky k 27.4. 2015 a od tohoto dne jmenovala novým ředitelem Radka Špinku (na snímku). Michal Čančík zůstává spolupracovníkem ADRA. Radkovi Špinkovi je 46 let, narodil se ve Frýdku-Místku, je ženatý a bezdětný. Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě. V organizaci ADRA je od roku 1999, působil na humanitárních misích ADRA při živelních pohromách, válečných konfliktech nebo v nejchudších oblastech v Indii, Afghánistánu, v Severní Koreji, Pákistánu, Gruzii, Jižní Osetii, Bangladéši a dalších zemích.

28. dubna 2015

Žít společně v Kristu blíž Bohu, blíž jeden druhému v církvi, blíž lidem vně církve a blíž přicházejícímu Božímu království. To jsou hlavní směry dalšího rozvoje Církve adventistů sedmého dne v Čechách podle Vize Českého sdružení sborů církve na léta 2015 až 2019 přijaté delegáty z příslušných sborů a institucí na druhé části konference sdružení uskutečněné v neděli 26.4. v Praze. Po novém předsedovi Vítu Vurstovi zvolili delegáti novým tajemníkem sdružení Davida Čančíka a novým hospodářem Csabu Čáka. Věkový průměr nových vedoucích sdružení (na snímku níže) je poprvé v historii nižší než čtyřicet let. Zvolen byl také nový výbor sdružení, který konference pověřila výběrem a volbou vedoucích jednotlivých oddělení služby církve.

Více…

28. dubna 2015

Pobočky celosvětové adventistické humanitární organizace ADRA v České a Slovenské republice ve spolupráci s pobočkou ADRA v Nepálu a dalšími zahájily pomoc lidem postiženým v sobotu 25.4. ničivým zemětřesením v Nepálu s epicentrem v oblasti Lamjung. ADRA v České a Slovenské republice vyhlásila veřejné sbírky. Thierry Van Bignoot, ředitel ADRA International pro záchranný management, vyzývá i k modlitbám: “Prosíme o modlitby za lidi v Nepálu a za náš tým na místě.”

Více…

20. dubna 2015

Teologický seminář církve adventistů v Sázavě zve všechny zájemce o studium z České i Slovenské republiky do svých prostor na setkání “MiniVOSA” v sobotu 2.5. Začíná v 10 hodin bohoslužbou s kázáním a písněmi, pokračuje společným obědem, prezentací školy a tématickými soustředěními podle zájmu. Organizátoři prosí všechny zájemce, aby svou účast potvrdili alespoň 3 dny předem na elektronickou adresu tscasd@tscasd.cz. Teologický seminář vzdělává zájemce o duchovenské a pastoračně sociální povolání k trvalé křesťanské zkušenosti, schopnosti šířit učení Bible slovem, písmem i službou, a to nadšeně, vyváženě, s láskou k lidem a na potřebné odborné úrovni. Adresa školy je Sázava, Radvanice 29.

Více…