<< >>
20. dubna 2015

V nedeľu 19.4. sa v Považskej Bystrici stretol na prvom rokovaní novozvolený výbor Slovenského združenia zborov Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Tajomník Česko-Slovenskej únie cirkvi Peter Čík v úvodnom zamyslení poukázal na dvanásť vlastností prvokresťanskej cirkvi podľa biblickej správy v knihe Skutky apoštolov (2,41-47). Po modlitbe predseda Slovenského združenia Bohumil Kern (na snímke) poďakoval členom výboru za ich ochotu slúžiť v tejto zodpovednosti a kvetinami obdaroval tri ženy, ktoré sú súčasťou kolektívu. Predseda združenia potom predstavil víziu cirkvi schválenú delegátmi nedávnej konferencie a položil dôraz na jej jednotu – s Bohom, vo vedení a výbore združenia a vo všetkých zboroch cirkvi na Slovensku. Zdôraznil, že je potrebné pripraviť seba, naše rodiny, zbory, cirkev a naše okolie na splnenie úlohy, ktorú Ježiš zanechal svojim učeníkom: „Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden  druhému“ (Evanjelium podľa Jána 13,35). Členovia výboru sa potom spolu modlili, krátko sa predstavili a navzájom sa delili o svoje predstavy týkajúce sa súčasnosti i budúcnosti cirkvi.

Více…

19. dubna 2015

O víkendu 10. až 12. 4. se téměř 140 žen ze sborů Církve adventistů sedmého dne z Moravy a Slezska setkalo v Malenovicích na 6. konferenci žen. Pod názvem „Čtvero ročních období“ program provedl účastnice celým životem ženy, přednášející je obohatili inspirativními myšlenkami, organizátoři připravili také duchovní písně, dárky i dobré jídlo. To vše v krásném prostředí jarních Beskyd. „Čas naplněný oslavou našeho Pána,“ vyjádřila svůj pocit ze setkání Daniela Jurczková, která se jej zúčastnila poprvé.

Více…

17. dubna 2015

Mezi 142 studenty zavražděnými ve čtvrtek 2. 4. islamistickými ozbrojenci na státní univerzitě v Garisse na východě Keni bylo i deset adventistů, oznámili tamější vedoucí církve. Mezi mrtvými byl také Eric Nyumbuto, vedoucí studentského adventistického sboru na univerzitě. “Nelze ani vypovědět, jak strašlivé bylo zakusit tuto událost,” řekl Philmon Okal, jeden z prvních policistů zasahujících při tomto útoku a vedoucí sobotní biblické školy ve sboru církve adventistů v Garisse. “Ale tato hrůza nám připomíná, že Ježíšův druhý příchod je velmi blízko,” dodal Philmon Okal, “musíme tím více očekávat ten den, kdy se násilí, smrt a ničení stanou navždy minulostí.” Více…

13. dubna 2015

Delegáti konference Českého sdružení sborů církve adventistů zvolili v neděli 12.4. v Praze novým předsedou sdružení Víta Vursta (na snímku), kazatele z Poděbrad. Přijali také doporučení sborům, aby vytvořily společné okrskové rady pro účinnější koordinaci své činnosti v regionech, lepší vzájemné sdílení duchovních obdarování svých členů a informovanost. Rozhodli také o tom, že sdružení bude prostředky poskytované církvi státem jako odškodnění za majetkové újmy v době komunismu evidovat zvlášť a budou využívány na sociální a humanitární činnost církve, podporu vzdělávacích a misijních projektů a na zajištění efektivního a hospodárného provozu sborových nemovitostí.

Více…

12. dubna 2015

Rusky mluvící sbor Církve adventistů sedmého dne v Praze – Nuslích, Žateckých 1169/11, srdečně zve na slavnostní bohoslužbu k 10. výročí svého vzniku. Bohoslužba se koná v modlitebně na uvedené adrese v sobotu 2.5. od 10 hodin a promluví na ní místopředseda celosvětové Generální konference církve a předseda Biblického badatelského institutu církve Artur Štele, původem z Ruska, s manželkou Galinou Štele, lékařkou a teoložkou. Po skončení bohoslužby čeká na účastníky pohoštěni se specialitami ukrajinské kuchyně. Artur a Galina Štele (na snímku) vystoupí v Praze také s duchovními přednáškami o Boží péči a vedení v dějinách církve, v pátek 1. a v sobotu 2.5. vždy od 19 hodin v modlitebně církve na Smíchově, Peroutkově 2482/57 a v neděli 3.5. od 11 hodin v Nuslích, Žateckých 1169/11.

 

8. dubna 2015

Sbor církve adventistů v Poděbradech zve na víkend 24. až 26.4. všechny mladé lidi na 4. ročník populárního setkání Poděbradský celer, které je i letos věnováno tomu, “jak vylézt ze své bubliny, uplatnit svá obdarování a být užitečný.” Pořadatelé slibují “1 ostrov, 2 fotografy, 3 kapely, 4 princezny, 5 chodů, 6 hostů a sedmero bylin v čaji.” Název letošního ročníku zní “Ty. Teď.” “V naší společnosti je běžné neustále na něco remcat a ze všeho vinit ty druhé – ať už politiky, učitele, rodiče, partnery nebo Boha. Jak se vzepřít tomuto pasivnímu postoji? Jak přestat mlčet a začít být aktivní? Jak k tomu uplatnjt svá obdarování? Jak se vyrovnat s překážkami, které nás denodenně potkávají? Kdo a kdy vůbec může změnit společnost a k lepšímu? Ty. Teď,” napovídá kazatel poděbradského sboru Vít Vurst.

Více…

7. dubna 2015

Psal se rok 1995 a na Ministerstvu vnitra ČR bylo zaregistrováno Jaroslavem Šlosárkem, Radkem Jonczym a Milanem Kašlíkem občanské sdružení Klub Pathfinder v České republice. Stalo se tak v pátek 7.4. 1995. Je tomu již dvacet let. Za tu dobu vyrostlo v Pathfinderu mnoho dětí, které se staly životními hledači. V nejhojnějších letech měl Klub Pathfinder 83 oddíly a téměř 1800 členů. V roce 2015 je zaregistrovaných “pathfinderů” v České republice kolem 1700. Klub Pathfinder získal v uplynulých letech u Ministerstva školství a tělovýchovy akreditaci a je státem uznávanou a podporovanou organizací.

Více…

31. března 2015

Podporou misijních iniciativ, nových médií pro šíření evangelia, budoucností vyššího teologického vzdělávání duchovních a činovníků církve pro Českou a Slovenskou republiku, hospodařením církve a dalšími záležitostmi se zabýval v neděli 29.3. v Brně Výbor Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne. Jednání zahájil tajemník unie Peter Čík úvahou inspirovanou úvodem Evangelia podle Lukáše (1,1-13). Kněz Zachariáš a jeho manželka byli už staří a neměli děti. Pak se ale stali rodiči největšího z proroků – Jana Křtitele. Pán Bůh někdy nevyslýchá naše prosby, protože má pro nás více, než o co prosíme. Má s každým z nás svůj záměr a zjevuje jej v pravý čas, když On uzná za vhodné, nezávisle na našich očekáváních. O to více nás překvapuje tím, když pak naše očekávání předčí a překonává. O toto Boží vedení se pak členové výboru společně modlili.

Více…

27. března 2015

Novým předsedou Vězeňské duchovenské péče (VDP), organizace sdružující duchovní všech církví v ČR navštěvující odsouzené ve věznicích a lidi propuštěné z vězení, byl ve čtvrtek 26.3. na členské schůzi VDP v Praze zvolen adventistický kazatel Pavel Zvolánek. Vystřídal tak ve funkci Renatu Balcarovou, rovněž členku Církve adventistů sedmého dne, která ji vykonávala 16 let, tedy 4 volební období. Vzhledem k tomuto novému povolání nebude již Pavel Zvolánek na nastávající konferenci Českého sdružení sborů církve adventistů kandidovat na služebnost předsedy tohoto sdružení, kterou vykonával dosud.

Více…

27. března 2015