<< >>
22. května 2020

Spot Církve adventistů sedmého dne s názvem Jsi také hrdina.

Více…
22. května 2020

Již desátá online sobota s HopeTV.

Více…
21. května 2020

HopeTV ve spolupráci s Vistafilm s.r.o. a Maranatha z.s. zveřejní na svém Youtube profilu historický film Poslední útěk Jeronýma Pražského.

Více…
20. května 2020

Sobota 23. květena 2020 je Světovým dnem za ohrožené děti. Myslete tuto sobotu v modlitbách na ohrožené děti na celém světě.

Více…
15. května 2020

Nastávajúci sobotný deň (16.5.2020) je DEŇ ZDRAVIA pri Intereuropskej divízii.

Více…
15. května 2020

Již po deváté vás zveme ke společné online bohoslužbě.

Více…
14. května 2020

V článku naleznete čtvrté ze série videí s názvem Tajemství zdravé kondice z tvorby Oddělení zdraví Církve adventistů sedmého dne.

Více…
13. května 2020

Když se poslední únorovou neděli zaplnil sál modlitebny Církve adventistů sedmého dne v Brně na Střední ulici, mohli si přítomní klást logickou otázku, zda vůbec studijní setkání nad tématem „Kdo je Duch svatý?“ má smysl. Copak si na tuto otázku, alespoň v základních obrysech, už křesťanství za staletí neodpovědělo? Nebyly snad různé heretické pohledy na Ducha svatého a jeho působení už v dějinách jednoznačně odmítnuty? Copak adventistická teologie v této oblasti jasně nesouzní s ostatními křesťany? Proč toto téma znovu otevírat ve 21. století?

 
Více…
12. května 2020

Slovenské nakladateľstvo Advent-Orion vydáva knihu NÁDEJ PRE ZAJTRAJŠOK.

Pokračovat ve čtení
11. května 2020

Spot Církve adventistů sedmého dne k epidemii koronaviru #Nejsisám.

Více…