<< >>
26. března 2020

ADRA Slovensko vyhlasuje verejnú zbierku na pomoc pri boji s koronavírusom. Svojim príspevkom nám pomôžete kryť náklady na zriadenie a chod testovacieho centra COVID-19 pri klinike Infektológie UNB, ktoré ADRA pomohla zriadiť a zabezpečuje časť logistiky.

Více…
25. března 2020

Sobotní školu i kázání pro dospělé zvládáme online, ale co sobotní školka pro děti? Jak na ni? Sdílíme s Vámi video ze sboru Červený Kostelec, ve kterém se můžete inspirovat, jak taková online dětská sobotní školka může vypadat.

Více…
24. března 2020

ADRA vyhlásila minulý týden veřejnou sbírku, která slouží na pokrytí nákladů souvisejících s dobrovolnictvím – na pojištění, platbu za pohonné hmoty na rozvoz potravin a léků, nákup ochranných pomůcek, koordinaci dobrovolníků a další potřeby.

Více…
24. března 2020

Přinášíme vám leták, který vznikl za spolupráce řady institucí i jednotlivců. Jeho cílem je podpořit společné zvládání pandemie koronaviru. “Ať chceme nebo nechceme, patříme k sobě a potřebujeme se. Nejsme v tom sami.“

Více…
23. března 2020

Více než 500 ADRA dobrovolníků je vyškoleno, hygienicky zabezpečeno a má chuť pomáhat. Dobrovolníci již mnoha lidem rozdali radost a obětavě slouží. Chtějí a mohou pomáhat i více. Hledáme další potřebné seniory či hendikepované osoby – ty, kteří si nemohou svůj nákup a potřeby zajistit sami nebo s pomocí rodiny.

Více…
23. března 2020

Církev adventistů sedmého dne se připojila k výzvě křesťanských církví v České republice, které zvou všechny sbory, farnosti a náboženské obce ke společným modlitbám po dobu trvání omezení pohybu osob.

Více…
23. března 2020

Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha-Smíchov zve ke každovečerním setkáním s názvem JSME SPOLU.

Více…
20. března 2020

Chceme se jako celá Česko-Slovenská unie připojit k aktivitě, kterou ve spolupráci s Českým sdružením započal sbor Praha-Smíchov. Modleme se každý den buď v 6:30 ráno, nebo ve 21:30 večer. Modleme se za zastavení šíření koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID 19, za moudrost pro vlády, za sílu a zdraví pro doktory, zdravotnický personál, za to, abychom i v tomto čase byli těmi, kteří tu jsou pro druhé a žijí nadějí.

Více…
20. března 2020

Ve videu vám přinášíme poselství unijního vedoucího mládeže Církve adventistů sedmého dne Daniele Kašlíka a informace k Modlitebnímu týdne mládeže.

Více…
20. března 2020

Internetová televize HopeTV pro svoje diváky připravila na sobotu 21. března vysílání sobotní školy, které započne v 9.30 v živém vstupu s teologem a vedoucím Oddělení sobotní školy Oldřichem Svobodou a bude pokračovat dalším zajímavým programem.

Více…