<< >>
24. března 2020

ADRA vyhlásila minulý týden veřejnou sbírku, která slouží na pokrytí nákladů souvisejících s dobrovolnictvím – na pojištění, platbu za pohonné hmoty na rozvoz potravin a léků, nákup ochranných pomůcek, koordinaci dobrovolníků a další potřeby.

Více…
24. března 2020

Přinášíme vám leták, který vznikl za spolupráce řady institucí i jednotlivců. Jeho cílem je podpořit společné zvládání pandemie koronaviru. “Ať chceme nebo nechceme, patříme k sobě a potřebujeme se. Nejsme v tom sami.“

Více…
23. března 2020

Více než 500 ADRA dobrovolníků je vyškoleno, hygienicky zabezpečeno a má chuť pomáhat. Dobrovolníci již mnoha lidem rozdali radost a obětavě slouží. Chtějí a mohou pomáhat i více. Hledáme další potřebné seniory či hendikepované osoby – ty, kteří si nemohou svůj nákup a potřeby zajistit sami nebo s pomocí rodiny.

Více…
23. března 2020

Církev adventistů sedmého dne se připojila k výzvě křesťanských církví v České republice, které zvou všechny sbory, farnosti a náboženské obce ke společným modlitbám po dobu trvání omezení pohybu osob.

Více…
23. března 2020

Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha-Smíchov zve ke každovečerním setkáním s názvem JSME SPOLU.

Více…
20. března 2020

Chceme se jako celá Česko-Slovenská unie připojit k aktivitě, kterou ve spolupráci s Českým sdružením započal sbor Praha-Smíchov. Modleme se každý den buď v 6:30 ráno, nebo ve 21:30 večer. Modleme se za zastavení šíření koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID 19, za moudrost pro vlády, za sílu a zdraví pro doktory, zdravotnický personál, za to, abychom i v tomto čase byli těmi, kteří tu jsou pro druhé a žijí nadějí.

Více…
20. března 2020

Ve videu vám přinášíme poselství unijního vedoucího mládeže Církve adventistů sedmého dne Daniele Kašlíka a informace k Modlitebnímu týdne mládeže.

Více…
20. března 2020

Internetová televize HopeTV pro svoje diváky připravila na sobotu 21. března vysílání sobotní školy, které započne v 9.30 v živém vstupu s teologem a vedoucím Oddělení sobotní školy Oldřichem Svobodou a bude pokračovat dalším zajímavým programem.

Více…
20. března 2020

Na včerajšom mimoriadnom výbore Generálnej konferencie bolo prijaté rozhodnutie v tomto znení:

Více…
19. března 2020

Ve videu vám přinášíme poselství předsedy Generální konference Církve adventistů sedmého dne Teda Wilsona k tématu koronavirové pandemie.

Více…