<< >>

O víkendu 8. – 10. 4.2016 se Pathfindeři z oblasti Divoký západ sešli na akci s názvem Klatovská pečeť, aby společně poznali město Klatovy a jeho historii. V předchozích letech měly děti možnost prozkoumat Plzeň, Cheb, Sokolov a Karlovy Vary, tudíž byly zvědavé, co zajímavého si pro ně vedoucí připravili v Klatovech.

Ještě v pátek večer byli účastníci rozděleni do rytířských družin, ve kterých si společně vymysleli název, bojový pokřik a erb, aby mohli další den, jako správní rytíři, vyrazit dobývat město. V sobotu dopoledne se rytíři společně s kazatelem místního sboru, Janem Mráčkem, zamysleli nad tím, jaké vlastnosti má mít správný dobyvatel města, a po obědě se odvážně pustili do boje. Na 30 stanovištích rozmístěných po městě rytířské družiny zjišťovaly zajímavé informace o Klatovech a poctivě plnily úkoly, které si pro ně klatovská mládež připravila. Při svém boji děti nezapomínaly na verš z ranní bohoslužby: „Kdo je shovívavý, je více než hrdina, kdo se umí ovládat, je více, než kdo dobyl město“ (Přísloví 16,32). Pathfindeři-rytíři se vzájemně povzbuzovali ve chvílích, kdy některým docházely síly a byli unavení. Během poznávání Klatov totiž nachodili téměř 8 kilometrů.

Po večeři čekal rytíře ještě kvíz o Klatovech, ve kterém mohli uplatnit informace získané z odpolední hry. Za správné odpovědi dostávaly rytířské družiny další, zatím nedobytá území na mapě města. Dříve, než všichni zalezli do svých spacáků a popřáli si dobrou noc, podívali se ještě na animovaný film o astronautovi, který se vydal prozkoumat neznámou Planetu 51. V neděli před obědem proběhl finální boj o město Klatovy. Ve vzájemných soubojích mohly družiny získat území protivníků, ale také ztratit to své. Soutěžilo se v několika disciplínách, ať už to byly piškvorky, přetahovaná, miny, mravenci v marmeládě nebo dokonce škrábání brambor. Nakonec ani nezáleželo tolik na tom, který tým vítězně dobyl Klatovy, protože hry všechny bavily a pořádně si je užili. Pathfindeři se s krásnými Klatovy loučili neradi, ale už se těší, až za rok dobudou další západočeské město.

Fotky z této akce najdete na stránkách Klubu Pathfinder.

redakce - AIS 3. května 2016 Pathfinder, Ze života církve, Ze života sborů