Pokorný, nebo pokořený?

,
Cemu verime

Každý ať zkoumá své vlastní jednání; pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s dru hými.

Galatským 6‚4

Nikdo není o nic lepší než kdokoli druhý! Všichni lidé jsou stvořeni jako rovnocenní a Bůh miluje všechny své děti stejně – On nevsadil na favority! Žel, všichni jsme se setkali s někým, kdo si myslí, že je lepší, chytřejší, nadanější a upřednostňovanější Bohem před ostatními. Nikdo však nemůže být více oklamán! Když si někdo vždy chválí to své nebo mluví jen o sobě a o svých úspěších, nikdy to není příliš působivé, protože cokoli, co by mohlo být výjimečné na úkor druhých, stává se nepříjemné a dráždivé v myslích všech, kteří to musí poslouchat! V evangeliu Lukáše 18‚14 nám bylo řečeno: „Neboť kaž dý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“

V srdci znovuzrozeného křesťana není místo pro pýchu! Každá pýcha nás odděluje od Ježíše. V Listu Jakubově 4‚6 čteme: „Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.“

Pamatujte na Boží varovná slova v Příslovích 16‚18: „Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.“ Co je vaše volba – být pokorný, nebo „být pokořený“?

Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.     

List Jakubův 4‚10

V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.

Filipským 2‚3

Související

Jesus-3149505_640_pixabay

Maraton a poslušnost

V srdci jsem se rozhodl plnit tvá nařízení navěky a do důsledků. Žalmy 119‚112 Život je maraton, ne běh na 50 metrů. A Bůh chce, abyste ho co nejlépe zvládli. Proto mu záleží na tom, abyste ho poslouchali, a to během celého závodu. Žalmista říká: Jen mi řekni, co mám...
čti dále
Jesus-3149505_640_pixabay

Mračna bolestí

…uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. Žalmy 147‚3 Jsou chvíle, kdy život může být tak bolestný, že budete mít pocit, jako by břemeno bylo příliš těžké k unesení. Závoj temnoty je tak hustý, že nedokážete vidět přes mračna bolesti. Vše se jeví ponuré a tmavé a...
čti dále