<< >>

Na celostátní ekumenické shromáždění a pochod Prahou „Den pro rodinu“ od večera v pátek 12. do soboty 13. 8. 2016 zve oddělení církve adventistů pro službu rodinám v Česku a na Slovensku. Mezicírkevní shromáždění se uskuteční v pátek 12. 8. od 19 hodin v pražském adventistickém Společenském centru Bethany (Za Brumlovkou 4, Praha 4), Pochod pro rodinu vyjde v sobotu 13. 8. ve 14 hodin z Ovocného trhu přes Karlův most na ostrov Kampa. Tam se účastníci budou společně modlit a s dětmi stráví příjemné odpoledne při hrách. O předcházejících pátcích 29. 7. a 5. 8. zvou organizátoři k půstu a modlitbám za odpovědné politiky, odpuštění hříchů, uzdravení země a jejích rodin.


Na setkání ve Společenském centru Bethany se společnými písněmi a modlitbami promluví k účastníkům organizátoři „Dne pro rodinu“, zástupci různých církví, přítomní vyslechnou i čtení a kázání z Bible. Organizátoři prosí zástupce sborů, farností a církví, kteří budou ochotni se na modlitebním shromáždění aktivně podílet, aby do pátku 5. 8. nahlásili svou účast organizátorům akce (pastor Pavel Šimek: p.simek@volny.cz; pastor Alexandr Sinenco: Sinenco31@gmail.com).

 

rodina

 

„Domníváme se, že jde o akci pro veřejný dialog jako stvořenou. Budeme rádi, když během zmíněného víkendu v kostelích a modlitebnách po celé naší vlasti při bohoslužbách zazní Boží slovo a modlitby ve prospěch rodiny. Potěší nás vaše pomoc při propagaci akce i účast na pochodu samotném,“ uvedl za přípravný tým Radomír Jonczy, vedoucí služby Církve adventistů sedmého dne rodinám v ČR a SR Radomír Jonczy. „Jako křesťané rádi za zdmi svých kostelů a modliteben hořekujeme nad stavem společnosti, měli bychom však po vzoru našeho Pána vstoupit mezi lidi a vést s nimi na dané téma vážný, ale přitom laskavý dialog. Ukázat, že jsme stále tady a s námi i naše rodiny, a bez moralizování připomínat, že rodina podle Ježíšových představ je tím nejlepším základem společnosti. Stojí na ní prosperita národa i naše budoucnost. Jsme přesvědčeni o tom, že tradiční rodina je pro šťastnou budoucnost církve a společnosti nepostradatelná. Byli bychom rádi, kdyby si toho byl vědom i náš národ. Věříme, že k tomu může přispět i námi organizovaný Den pro rodinu. Předem vám proto děkujeme za to, že nás v našem úsilí podpoříte,“ řekl Radomír Jonczy.

 

plakat_A5

 

 

 


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 21. července 2016 Inspirace, Ze života církve, Život víry, Životní styl