<< >>

V sobotu 23. 4. prožil sbor církve adventistů v Praze na Smíchově velmi neobvyklou a netradiční sobotní bohoslužbu. Byla ve znamení oslavy 20. výročí založení a existence smíchovského oddílu Klubu Pathfinder – Penguins. S pamětníky Jaroslavem Bartošem (Penguinem) a Radkem Jonczy účastníci vzpomínali na to, jaké byly úplné začátky oddílové činnosti. Dalšími hosty programu byly Kateřina Neudertová-Hellebrandová, Stanislav Tumis, David Špinar, Martina Bartošová, Jean Dvořáček, Karel Kohút a Lenka Pešková (Cácorka).

Dopolední program „narozeninové“ oslavy byl ve znamení dětské bohoslužby s mottem „Já jsem ta cesta“. Do jejího průběhu se mohly děti zapojit řadou různých způsobů a forem, včetně přednesu sborových oznámení. Během úvodního “songservisu” zaznělo několik chval v podání starších dětí. Ty byly prokládány čtením z Bible. Součástí programu bylo i několik dalších hudebních a pěveckých příspěvků. Netradiční byl příběh pro dospělé v podobě divadelní scénky starších dětí s názvem „Plavat na Havaj“. Ta  připomněla, že do nebe se nemůžeme dostat vlastními silami, ale jen díky našemu vztahu k Ježíši. Následovalo kázání Romana Buchtela, vedoucího služby církve dětem v Čechách a místopředsedy Klubu Pathfinder. Ten nejprve příběhem o zajíci a lišce oslovil ty úplně nejmenší a poté došlo i na starší posluchače, kteří mohli přemýšlet, co na cestu do Božího království vlastně potřebujeme.

Zajímavým prvkem programu byla speciální sbírka, kterou oddíl Penguins uspořádal ve spolupráci s Nadací ADRA. Po celý den proto po sboru chodil oddílový maskot, tučňák Penguin, s kasičkou, který vybíral příspěvky na podporu čtyřleté Kristýnky Heráňové z Chomutova. Ta má již od narození kombinované postižení autistického typu.  Vybraná částka, která se vyšplhala až na 9 285 korun, bude použita na alespoň částečnou úhradu terapie, na kterou Kristýnka dochází a která není hrazena zdravotní pojišťovnou. Oddíl tímto děkuje všem ochotným dárcům, protože právě díky nim dostala jeho akce další rozměr.

Po skončení dopolední bohoslužby mohli všichni prožít příjemné chvíle při společenství u bohatě prostřeného stolu. Moc je přitom potěšilo, že se při této příležitosti mohli setkat a popovídat si i s řadou lidí, kteří tak často do společenství sboru nechodí. Všem, kteří se podíleli na přípravě pohoštění, opět oddíl děkuje.

Na odpoledne byl připraven vzpomínkový program moderovaný Petrem Havlíčkem a Martinem Marušákem, dlouholetými táborovými vedoucími a zároveň pamětníky oddílu z generace prvních Kolibříků. Program byl rozdělen do 6 bloků, které měly připomenout nejdůležitější milníky oddílové činnosti. Jejich součástí byl vždy rozhovor s vybranými hosty a promítání fotek za doprovodu hudebních či pěveckých příspěvků jednotlivců či skupin reprezentující příslušnou generaci.

Postupně si přítomní připomenuli dobu, kdy v oddílu působila silná generace mládežníků zvaná Veverky, neméně početná skupina Rytíři a Origami a vzpomněli si i na generaci prvních Kolibříků, z nichž se do dnešních dnů “vyklubala” generace současné mládeže. Posledními hosty programu byli současný vedoucí oddílu Jan Bezděkovský a jeho zástupce Jakub Fraj, kteří se s přítomnými podělili o svůj pohled na současné i budoucí směrování oddílu.

Z hudebních příspěvků, které během programu zazněly, udělala jistě radost písnička Houpavá v podání dětí tvořících v minulosti dětskou skupinu Smích. Silným zážitkem nejen pro rodiče dotyčných „dětí“ pak bylo spontánní vystoupení početné skupiny Veverek a Kun s písní Dobrořeč duše má Hospodinu. Ale těch hudebních a pěveckých vrcholů nabídl program mnohem více. Dík patří všem, kteří se aktivně zapojili a oživili tak celý vzpomínkový program.

Před tím, než odpolední program skončil zpěvem hymny Klubu Pathfinder, oslovil zúčastněné krátkou promluvou kazatel Josef Dvořák. Zdůraznil při tom, že smysl Pathfinderu je zprostředkovávat setkání Písma a dětí a svou promluvu zakončil parafrází textu Áronského požehnání: „Ať se na tebe Hospodin usmívá a přitakává tvému místu pod sluncem.“

“Jsme moc rádi za to, že se na nás Hospodin ,usmíval´ po celých těch 20 let naší oddílové činnosti na Smíchově a že požehnal i přípravu a realizaci této ,narozeninové´ akce. Z ohlasů, které jsme dostali a za které moc děkujeme, si myslíme, že se akce velmi líbila, a tak se těšíme, že ji za dalších 10 nebo 20 let zase zopakujeme,” uvedl za organizátory Jarolav Bartoš zvaný Penguin.