<< >>

Přednášky modlitebního týdne, který bude probíhat od 3. do 10. listopadu, mají téma “Bible – Boží slovo”. Jsou připraveny v české i slovenské verzi. V rámci přednášek je i čtení pro děti “Jak můžeme najít poklady v Božím slově?”.

 

Bible – Boží slovo (přednášky modlitebního týdne) – česká verze

Biblia – Božie slovo (prednášky modlitebného týždňa) – slovenská verzia

 

Význam Božího slova

Během jedinečného týdne modliteb budeme uvažovat o nejdůležitější, poměrně kontroverzní, ale současně i o nejvlivnější knize všech dob – o Bibli. Je to nejvíce prodávaná a nejrozšířenější kniha na světě. Podle posledních odhadů bylo vytištěno více než 5 miliard výtisků. Bible je také přeložena do nejvíce jazyků. Celý Nový zákon je k dispozici v 1 333 jazycích a kompletní Bible je přeložena již do 553 jazyků.

Během minulých staletí sloužila Bible jako průvodce, poskytovala útěchu a dodávala odvahu milionům lidí. Bible byla mnohokrát zakazována, její nepřátelé ji pálili, ničili a překrucovali její obsah.

Jaký vliv má tato stará kniha s nadčasovým poselstvím na nás, na adventisty sedmého dne? Jak můžeme zůstat věrní Bohu a jeho slovu, přestože žijeme ve složitém postmoderním světě? Odpovědi na tyto a další podobné otázky najdeme v následujících přednáškách a při zkoumání samotného Božího slova.

Letošní modlitební přednášky nabídnou praktická řešení otázek, které se týkají zjevení a inspirace Bible. Odhalí principy, jak je možné číst Bibli takovým způsobem, abychom zůstali věrni jejímu poselství. Při čtení se budeme také zabývat dalšími důležitými tématy: Jak mi Bible může ukázat na Ježíše? Jak mi může pomoci rozlišovat mezi tím, co je správné, a co je špatné? Jak mi může poskytnout naději a odvahu pro tyto poslední dny?

Chci vás jako členy celosvětové rodiny církve povzbudit k tomu, abyste si každý den tohoto týdne modliteb vyčlenili čas ke ztišení, abyste se dozvěděli více o Bibli, modlili se a naslouchali Božímu hlasu, který k nám promlouvá ze stránek jeho slova. Ať vám Pán Bůh žehná při přípravě na jeho brzký návrat. Maranatha!

Ted N. C. Wilson, předseda Generální konference

 

(Další články a komentáře jsou k dispozici na Twitteru: @PastorTedWilson a na Facebooku: @PastorTed Wilson.)

redakce - AIS 28. září 2018 Život víry