<< >>

Jednání jarního výboru Generální konference církve adventistů začalo povzbuzením. „I když Boží církev čelí mnoha výzvám a problémům, nakonec zvítězí,“ prohlásil Mark Finley v úvodním kázání při zahájení.

Mark Finley, zkušený evangelista a asistent předsedy Generální konference, vycházel ve svém poselství z textu zapsaném v Matoušově evangeliu 16,15, ve kterém se ptá Ježíš svých učedníků: „A za koho mne považujete vy?“

„Tuto otázku si musí položit každý z nás ve svém srdci – a každý na ni také musí odpovědět. Právě to tvoří základ naší interakce s Bohem a církví.“

 

Současné výzvy pro církev

Mark Finley zdůraznil, že rozsáhlé problémy dnešního světa představují velké výzvy i pro církev. „Žijeme v době cynismu, kdy lidé nedůvěřují organizacím. Opozice vůči církevní organizaci – v tomto případě v rámci adventismu – nevychází z věroučného nesouhlasu. Lidé stojící výrazně na pravé i na levé straně spektra mají společné téma – sjednocuje je kritika církve. Bez ohledu na to, jak jste vy sami konzervativní, jsou zde lidé, kteří jsou mnohem konzervativnější, než jste vy, a ti vás budou napadat. Odpovědí však není to, že začneme zastávat jeden nebo druhý extrém. Pokud nás naše náboženství zneklidňuje, pak je v něm něco nezdravého. Stejně problematické je naše náboženství i v případě, že nás vede k tomu, že tolerujeme hřích.“

 

Církev a my

Mark Finley také připomenul, že oddanost vůči církvi neznamená nevidět nebo přehlížet její nedostatky. „Církev není dokonalá, existuje nepochybně mnoho oblastí, ve kterých můžeme udělat opravdu hodně věcí mnohem lépe. Důležitou rolí těch, kteří církev vedou, je připomínat, kým jsme, kde se nacházíme, a že je to Ježíš, který nás vždycky vede dál.“ Položil také velmi silnou otázku: „Kdyby někdo napsal knihu s výčtem všech nedostatků tvojí ženy, četl bys ji a nebyl bys ochoten ji bránit?“ A připomněl: „Církev je Kristova nevěsta“.

„Církev není byrokratickou institucí, ale skládá se z lidí. A každý z nás je nedokončeným dílem, na kterém bude pracovat Bůh do doby, než se stane takovým, jaké nás Bůh chce mít. Kameny církve nejsou ještě plně vyleštěné. Bůh teprve buduje chrám pravdy, ve kterém věřící lidé odrážejí Boží povahu.“

 

Oddanost Kristu a jeho církvi

„Žádný chrám pravdy není možné vystavět z jednoho kamene. Ježíš je základem, na kterém věrní muži a ženy po celé věky stavěli. Opravdová víra vyžaduje osobní odpověď na Boží povolání. Pokud chceme změnit svět, je třeba učinit tento závazek.“

„Vzdělání, věda, vojenská moc ani formální náboženství nedokáží změnit svět. Dokáže to pouze Ježíš. Pokud se chceme stát těmi, kdo bude měnit svět, nesmíme zapomenout, že nás k tomu uschopní pouze to, když poznáme živého Krista a necháme se proměnit jeho milostí a láskou.“

„Jakmile se setkáme s Ježíšem, církev se pohne kupředu a začne naplňovat úkol, který jí svěřil sám Pán. Církev by od tohoto nemělo nic odvést. Bůh vyzývá svoji církev, aby se nezaměřovala na důležitá administrativní rozhodnutí natolik, že by začala zanedbávat tu nejdůležitější věc – kázání živého Krista.“

 

Budoucnost církve

„Ať se již rozhodneme podporovat Boží církev nebo bojovat proti ní, církev přežije díky Boží milosti. Poučme se z důležité lekce z 5. kapitoly Listu Efezským: Ježíš miluje svoji církev i přesto, že je slabá a chybující a slibuje jí, že ji posvětí a očistí. Církev čeká nádherná budoucnost, protože Ježíš slíbil, že si přivede svoji církev bez jakékoliv poskvrny. Je pro nás povzbuzením, že Boží církev, Boží lid a Boží pravda nakonec zvítězí.“

(adventistreview.org; foto: ANN, B. Hardinge)

 

redakce - AIS 20. dubna 2018 Církev ve světě, Život víry