<< >>

(Ostrava)
V sobotu 11.1., při slavnostní bohoslužbě, byli v modlitebně církve adventistů v Ostravě – Mariánských Horách představiteli církve ordinováni pro kazatelskou službu dva mladí bohoslovci – Petr Rohan a Radim Toman. Během celé bohoslužby zaznívaly hudební příspěvky všech pěti zúčastněných sborů. Sestry a bratři vytvořili důstojnou a slavnostní atmosféru. Odpoledne vyvrcholila bohoslužba obřadem ordinace, kdy modlitbou a vzkládáním rukou byli oba kazatelé staršími odděleni pro plnou pastýřskou službu.

Noví kazatelé s rodinami

V závěru pak oba poděkovali svým blízkým, členům svých sborů i církvi a vyjádřili vděčnost Bohu za povolání ke kazatelské službě. “Petrovi i Radimovi přejeme, aby je i s jejich rodinami Pán Bůh chránil a vedl, a aby vyzrávali ve výborné služebníky Boží,” uvedl tajemník Moravskoslezského sdružení církve Daniel Dobeš.

Vzkládání rukou

redakce - AIS 22. ledna 2014 Ze života církve