<< >>

Umíte odpočívat? Při nedostatku odpočinku a relaxace trpí všichni lidé narušením kognitivních funkcí.  K těm patří myšlení, paměť, orientace, vizuálně-prostorové schopnosti, jazykové dovednosti, úsudek, koncentrace, schopnost plánovat apod. Unavená mysl dělá více chyb, a když je náš mozek hodně unaven, usneme i nechtěně. Krátké periody spánku se nazývají mikrospánek a běžně trvají jen zlomek sekundy, maximálně 2 vteřiny; při pohodlném sezení v křesle to nevadí, ale za volantem nebo při řízení stroje mohou být důsledky katastrofální.

Při nedostatku spánku je postižen nejvíce čelní lalok mozkový, místo, kde se spojují aktuální informace s tím, co jsme se naučili dříve – tedy životní zkušenost k tomu, abychom udělali správné rozhodnutí. Je dokázáno, že když jsme unavení, tak i když vidíme možnosti, jsme méně schopni rozlišit tu nejlepší a nejsme schopni udělat to, co bychom měli.
Tradičně se má za to, že spánek má vliv na mozek a emoce. Soudobé výzkumy však ukázaly, že dochází i k ovlivnění metabolismu glukózy, klesá schopnost metabolizovat uhlovodany. Dobrovolníci, kteří 6 nocí spali jen 4 hodiny, měli zvýšené hodnoty stresových hormonů a pokles citlivosti na inzulin. Jsou domněnky, že existuje vztah mezi rostoucí spánkovou deprivací a epidemií obezity.

 

Kolik spánku potřebujeme?

Potřeba spánku je individuální; většina lidí potřebuje pro optimální tělesnou i psychickou pohodu 8 hodin nepřerušovaného spánku, tj. dobré spánkové architektury. Tím se rozumí prostřídání obou spánkových cyklů (REM a non-REM), jež trvají cca 90 minut a opakují se 4-6krát za noc. Problémem léků na spaní je to, že tyto přirozené cykly napodobují nedostatečně, a proto chybí osvěžující, regenerační vliv spánku. Podobně snižují kvalitu spánku starosti a obavy, nepravidelná doba k ulehnutí a vstávání a jídlo těsně před ulehnutím.

 

Co je možné udělat pro dobrý spánek?

 • Učte se vážit si spaní – člověk nikdy nezíská to, co pro něj nemá hodnotu.
 • Zaveďte si pravidelný rituál příprav k ulehnutí – tělo i mysl se nasměruje na usnutí.
 • Dodržujte pravidelný rytmus spánku a bdění – určitý čas, a to i ve dnech volna.
 • Je vhodné denně cvičit – ale minimálně 4 hodiny před usnutím.
 • Používejte pohodlnou, pevnou postel v klidné, chladné ložnici bez televize a počítače.
 • Večer jezte jen lehce, několik hodin před ulehnutím.
 • Vyhněte se sledování vzrušivých nebo depresivních pořadů.
 • Nedělejte před usnutím důležitá rozhodnutí.
 • Vyhněte se užívání hypnotik, kávy i alkoholu.
 • Nebojte se při poruchách spaní i tělesných potížích navštívit lékaře.
 • Vložte se do péče Pána Boha, dejte mu své problémy i úzkosti.

 

Týdenní a roční odpočinek

Lékařská věda také uznává, že k tomu, abychom byli opravdově odpočatí a produktivní, potřebujeme i týdenní a roční odpočinek. Ve známé anglické studii se prokázalo, že redukcí pracovního týdne o 48 hodin a dodržováním 1 dne odpočinku za týden, stoupla produktivita o 15 %. Jako lidé máme všichni svoje limity. Abychom dosáhli zdravého, šťastného a produktivního života, nemůžeme pracovat nekonečně nebo bez pravidelného času odpočinku. Optimální tělesné, mentální, citové i duševní zdraví vyžaduje adekvátní odpočinek.

 

Odpočinek zavedený Pánem Bohem

Stvořitel na samém začátku věděl, že člověk pro optimální funkci potřebuje vyrovnaný denní a k tomu i týdenní odpočinek, jak je uvedeno v Ex 20,8-10. Pán Bůh chce, abychom s ním měli společenství zvlášť v sobotní den, protože nás stvořil jako své děti. Část požehnání sobotního dne pochází z toho, že se během tohoto dne setkáváme i s ostatními lidmi a máme s nimi pěkný vztah. Ježíš výslovně říká, že sobota je učiněna pro člověka (Mk 2,27), a tak nás uschopňuje přijímat Boží požehnání tělesně, mentálně, emočně, sociálně i duchovně, což kontinuálně obnovuje naše optimální zdraví.

S použitím českých i zahraničních materiálů připravila lékařka Jana Krynská

 

(Foto: M. Mueller, churchphoto.de)

 

NEW START PLUS je registrovaný program podpory zdraví založený na principech soudobé medicíny, s přihlédnutím ke všem oblastem lidského života. K základnímu kryptogramu NEW START (začáteční písmena anglických názvů – výživa, pohyb, voda, slunce, střídmost, vzduch, odpočinek, důvěra) je přidán výraz PLUS zahrnující priority, optimizmus, integritu a společenskou podporu. Celý projekt má tedy 12 bodů.

 

N (Nutrition) – Výživa

E (Exercise) – Pohyb

W (Water) – Voda

S (Sunshine) – Slunce

T (Temperance) – Střídmost

A (Air) – Vzduch

R (Rest) – Odpočinek

T (Trust) – Důvěra

P (Priorities) – Priority

L (Living Optimistically) – Optimizmus

U (Up with Integrity) – Integrita, celistvost

S (Social Support) – Vztahy, společenská podpora

redakce - AIS 10. října 2017 Životní styl