<< >>

Více jak 200 dětí se učilo spolu se svými vedoucími „PŘEŽÍT“ u přehrady Rozkoš v České Skalici na letošní víkendové Robinzonádě konané 13.-15.5.2016. Kdo si myslel při čtení motta Robinzonády „Přežít“, že se bude jednat o akční bojovou hru, velmi se mýlil. Děti se přenesly do 19. století, do období, kdy žila spisovatelka Božena Němcová, která z tohoto kraje pochází. Učily se obyčejné venkovské práce – kydat hnůj, dojit krávu, stáčet med, mlátit obilí, sekat trávu srpem, upéct pšeničné placky na ohni a mnoho dalšího.

Po příjezdu k přehradě proběhlo oficiální zahájení akce a seznámení s babičkou Boženy Němcové, která děti provázela celým víkendem. Vyprávěla o tom, jak žili lidé v 19. století a co všechno museli dělat pro to, aby zabezpečili své rodiny. V první hře, která proběhla hned v pátek večer, týmy rozluštily šifru pomocí nápověd v podobě písmenek rozmístěných po celém areálu. Po rozluštění je zpráva navedla do “hustého porostu”, kde na každou skupinku čekala mapa s trasou sobotního výletu.

V sobotu se po vydatné snídani spolu s účastníky zamyslel nad Biblí Petr Adame a všichni také společně zpívali ve velkém stanu. Prvním úkolem sobotního dne bylo přiřadit události k biblickým městům, ve kterých se staly. Po rozluštění si každý tým vybral řemeslo, které jeho členy charakterizovalo po celou dobu víkendu. V nabídce byli například: barvíři, medaři, ponocní, lazebníci apod. Po obědě se všichni  vydali podle mapy do Ratibořic. Cestou potkali vojáky, kteří všem ukázali palbu z děla a pušky, se kterými bojovali ve válce v roce 1866. Po tomto (nejen pro kluky) velice zajímavém zážitku se skupinky vydaly na zámek, kde se měly možnost potkat s kněžnou Kateřinou Zaháňskou osobně. Pathfindeři poznali její neteř slečnu Hortenzii, ale také mlynářku a její dceru, myslivce nebo kořenářku. Prohlédli si zámecké zahrady, památník, mlýn a celé ratibořické údolí. Po příchodu zpátky na Pathfindery čekala první večeře v podobě výborné bagety a následovala druhá večeře, ke které si účastníci sami udělali placky a opekli si je na ohni. Přežít znamenalo naučit se o sebe postarat bez dnešních moderních vymožeností. A dětem se s plackami dařilo. „Placka z mouky je moc dobrá,“ říkala devítiletá Anička Letmajerová ze Sokolova, když u ohniště ochutnávala svůj výrobek. „Je třeba ji ale osolit,“ dodala.

V neděli dopoledne si měly týmy možnost vyzkoušet hned několik řemesel, která neodmyslitelně patřila k životu v 19. století. Mezi nimi bylo již zmiňované dojení, cepování obilí nebo kydání hnoje. Po vyhlášení výsledků, přebrání odměn a výborném obědě vyrazili děti i jejich vedoucí k domovům. Odjížděli plní nových zážitků z víkendu stráveného s ostatními Pathfindery a s krásnými vzpomínkami. Třeba na společná zamyšlení o bitvách, ale těch duchovních, mezi dobrem a zlem, o úctě ke starším a zkušenějším lidem a jejich napomínání.

redakce - AIS 22. května 2016 Pathfinder