Rodina zmůže mnoho

,
02-1024x720

Právě na to se snaží upozornit téma letošního celosvětového Dne adventistické služby lidem se speciálními potřebami, který připadá na sobotu 24. dubna 2021.

Zkušenost závažné nemoci, postižení nebo jakéhokoliv jiného znevýhodnění či mimořádné zátěže totiž obvykle nezasahuje pouze do života člověka jako jednotlivce, ale v menší či větší míře ovlivňuje také jeho nejbližší okolí, především rodinu. Rodiny, které si musí poradit někdy třeba i s velmi náročnou péčí o dítě, dospělého nebo seniora se závažným postižením či onemocněním, můžeme potkávat kolem nás i mezi námi – tedy i v našem církevním společenství. Život a služba takových rodin je často velmi zřetelným svědectvím o síle Kristovy milosti a lásky, která působí navzdory nepříznivým okolnostem a měla by se právě ve vztazích křesťanů a jejich rodin odrážet nejvíce. Je proto na místě, abychom takové rodiny nepřehlíželi a abychom byli schopni a připraveni jim také podle potřeby pomáhat a poskytovat podporu.

Pokud byste měli zájem nahlédnout do skutečných příběhů několika pečujících rodin, doporučujeme vám ke zhlédnutí dokument „Péče není samozřejmost“, který je dostupný v archivu internetové
televize HopeTv.

Související

Sgm-plakat-768x1086

Prožij duchovní růstu v malých skupinkách

Rádi bychom Vás pozvali na sobotu 12. června, kde se budeme sdílet a radovat v tom, jak prožívat pravý duchovní růst v malé skupině. Bude to revoluce v misii. Pokud Tě zajímá, jak se dělá nenásilná, příjemná a hlavně úspěšná misie, přihlas se od 26. května ZDE a prožij online bohoslužbu, která...
čti dále
Adra_běh_2021_fin-1-730x1024

ADRAběh 2021

Letos již počtvrté proběhne charitativní ADRAběh, a protože stejně jako v loni nemůžeme běžet v Budějické Stromovce, rozhodli jsme se jej uspořádat VIRTUÁLNĚ. Více informací a registraci naleznete na stránkách ADRAběhu www.adrarun.cz.
čti dále