Rozhodnutí

,
Cemu verime

Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.

Jan 15‚16

Když se zamilujete do Ježíše, jednoduše se změníte, protože Ježíš vás změní! Starý člověk, kterým jste byli kdysi, je pryč a váš nový život vám dává novou identitu Božího dítěte. Nemůžete však v jednom dni prožívat živý vztah s Kristem a následující den tančit s ďáblem! Musíte se jasně rozhodnout a zvolit si, komu budete sloužit, protože sloužit můžete pouze „jednomu pánovi“! Pokud se rozhodnete „fušovat“ do hříchu, budete nešťastní! Protože zkrátka nemůžete lhát, podvádět, pomlouvat nebo jinak hřešit, a zároveň žít čistý a oddaný život svému Pánu a Spasiteli. V knize Jozue 24‚15 čteme výzvu: „…vyvolte si dnes, komu chcete sloužit… Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“ Dejte Boha na první místo a zažijete, co je to skutečná radost ze života. Nevzdávejte to ani tehdy, když ve svém rozhodnutí nechtěně „zakopnete“. Opakujte své rozhodnutí pro Ježíše a nově vykročte v Boží síle. Jen ať je vaše rozhodnutí pro Ježíše jasné!

Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého.

1. list Janův 2‚1

Související

Cemu verime

Zbav se zákonictví!

Uvidíš-li muže, který si připadá moudrý, věz, že hlupák má víc naděje než on.         Přísloví 26‚12 Někteří křesťané se snaží „propracovat“ do nebe. Studiem Bible a modlitbou, jakož i plněním každodenních povinností se snaží Bohu dokázat, že si zaslouží být spaseni. „Dělat dobře“ se stává kontrolním seznamem, který mohou hrdě...
čti dále
Jesus-3149505_640_pixabay

Boží načasování

Dlouho ještě, Hospodine? Skryl ses natrvalo? Bude tvoje rozhořčení sálat jako oheň?         Žalmy 89‚47 Pro lidskou povahu je přirozená netrpělivost. Člověk nechce stát v řadě u pokladny nebo sedět v čekárně a přemýšlet, kdy budou volat jeho jméno. Je pro něj frustrující, když posílá e-mail a pak musí čekat na...
čti dále