<< >>

Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha Smíchov si slavnostní bohoslužbou v sobotu 6. 6. připomněl 30 let od vysvěcení modlitebny a založení sboru v Praze na Malvazinkách. Kázáním Božího slova z Bible sloužil na této bohoslužbě Mikuláš Pavlík, , předseda Česko-Slovenské unie církve, na téma „Na rozhraní minulosti a budoucnosti“, odpoledne v rozhovorech s pozvanými pamětníky sbor vzpomínal na dobu stavby modlitebny a tří desetiletí života tohoto společenství.

Modlitebna sboru církve adventistů na smíchovských Malvazinkách byla postavena v době, kdy byla církev pod přísným dohledem státní správy pouze trpěna, kdy neexistovaly soukromé stavební firmy, a kdy bylo obtížné obstarat odborné řemeslníky a potřebné stavební materiály. Stavba byla financovaná z dobrovolných darů sborů z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, vedli ji stavbyvedoucí z řad členů církve a stavěly desítky dobrovolníků z celého tehdejšího Československa. Koncem 70. let minulého století se adventisté mohli v Praze shromažďovat pouze v pronajatých prostorách na Vinohradech, v Libni a v Podolí. Církev v Praze nevlastnila žádnou modlitebnu, v době zákazu činnosti v 50. letech jí byl komunistickými úřady zabaven veškerý majetek a do roku 1989 jí nebylo nic vráceno. Přesto tehdejší ministerstvo kultury, které dohlíželo na činnost a aktivity církví, dalo předběžný souhlas se stavbou modlitebny v Praze pod podmínkou, že si církev sama vyhledá a zakoupí vhodný objekt ke shromažďování. Tento příslib byl v té době malým zázrakem a také výzvou.

smich1

Hledání vhodného objektu nebylo jednoduché. Buď lidé z okolí místa uvažované modlitebny nesouhlasili se stavbou, nebo byly vytipované budovy majetkem státních organizací, kterým tehdejší předpisy neumožňovaly jejich prodej církvím. Po více než roce intenzivního hledání byla objevena stará smuteční obřadní síň Židovské náboženské obce v Praze na Smíchově. Protože v té době se již na tomto hřbitově nepohřbívalo, projevila Židovská náboženská obec vstřícnost a souhlasila s prodejem nepoužívané obřadní síně. Získání veškerých potřebných souhlasů a povolení ke koupi budovy a přilehlého pozemku, k přesunu (exhumaci) hrobů, k zbourání staré obřadní síně a ke stavbě nové modlitebny trvalo déle než tři roky.

smich4

Po dalších více než třech letech se modlitebnu podařilo dokončit a v sobotu 18. 5. 1985 byla nová modlitebna slavnostně vysvěcena a oddělena k bohoslužbám – chválení Boha, modlitbám a kázání Božího slova. Záznamy z dopolední i odpolední části bohoslužby jsou zde:

redakce - AIS 7. června 2015 Ze života sborů, Život víry