<< >>

V sobotu 20. října 2018 se uskuteční „Setkání Karlovaráků“ a slavnostní vzpomínková bohoslužba k třicetiletému výročí otevření modlitebny.

S vděčností a láskou vzpomínáme na ochotu a zápal, s jakým jste mnozí opakovaně přijížděli na brigády, a tak s vaší a Boží pomocí práce rychle pokračovaly a dílo se dařilo. Rádi bychom vám tímto také znovu poděkovali, že díky vaší ochotě a štědrosti sbor v Karlových Varech již 30 let radostně žije evangeliem a s Boží milosti se může podílet na jeho předávání v nejbližším okolí.

Srdečně zveme a těšíme se na setkání s vámi. Přejeme Božího požehnání do vašich osobních životů i do života vašich sborů.

Sbor Karlovy Vary

 

AIS 21. května 2018 Ze života sborů