<< >>

(Kyjev, Ukrajina)
Spoločenstvá Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Kyjeve žijú zborovým životom aj napriek pokračujúcim násilnym protestom proti vláde. Adventisti v meste uskutočňujú evanjelizačný projekt „Kyjev: mesto nádeje“. Predseda cirkvi na Ukrajine Viktor Aleksenko vyzval spoluveriacich k modlitbám za ich krajinu. Takisto ich požiadal, aby sa vyhýbali situáciám, pri ktorých dochádza k násiliu a aby ho nepodnecovali osobne, ani prostredníctvom sociálnych sietí provokatívnymi komentármi. „Je potrebné ľudí povzbudzovať skôr k tomu, aby konflikty riešili zmierlivou cestou,“ vysvetľuje svoje výzvy Aleksenko. Dodáva, že krestania by mali byť schopní nájsť spôsoby, ako svoje občianske a politické názory vyjadrovať v medziach zákona a bez porušovania osobných práv.

Viac ako 150 knižných evanjelistov, zdravotných misionárov a kazateľov pôsobí v metropole Ukrajiny a ponúkajú ľuďom pomoc v ich fyzických i duchovných potrebách. Pripravili si preto napríklad poradenstvo pre tých, ktorí by chceli skoncovať s fajčením, pre závislých na alkohole, ale aj pre diabetikov a čerstvé mamičky. V rámci cielenej zdravotnej starostlivosti sa venujú aj prevencii očných chorôb a ochrany zraku. Súčasťou misie sú aj kresťanské koncerty v 25 kyjevských zboroch cirkvi adventistov. Veriaci distribuujú literatúru a pozývajú ľudí ku ďalšiemu biblickému štúdiu. Tisícky Kyjevčanov v priebehu evanjelizácie navštívili stánky venujúce sa zdravotnej osvete, stovky sa rozhodli navštíviť študijné stretnutia.

Z Kyjeva
Evanjelizačný projekt “Kyjev: mesto nádeje” pokračuje až do marca 2014. Vyvrcholením bude desaťdňová séria misijných prednášok. V súčasnosti žije na Ukrajine 52 000 adventistov, ktorí sa pravidelne schádzajú v približne 900 zboroch a 300 skupinách. Počas protestov nebol podľa miestnych cirkevných predstaviteľov zatknutý ani zranený žiaden člen CASD.

Myslime na svojich modlitbách aj na Ukrajinu a prosme o Božie vedenie tých, ktorí rozhodujú o dianí u našich východných susedov a o budúcnosti tejto krajiny. Prosme aj o to, aby misijný projekt v Kyjeve mohol zmeniť životy ľudí k lepšiemu a aby aj touto cestou mohli spoznávať Pána Ježiša.

redakce - AIS 21. února 2014 Církev ve světě