<< >>

Dne 17. října prožili ve sboru Brno-Střední netradičně tradiční sobotu pod vedením místního oddílu Pathfinderu – Pandy. Místní vedoucí tuto akci zhodnotil následovně:

“Jsme rádi, že ve sboru máme děti – a fascinuje nás jejich upřímnost a radost ze života. Učíme se od nich, jak jasno mají ve vztahu k Bohu a jak prosté, a přesto obsáhlé, jsou jejich modlitby. Jsme rádi, že jsme mohli sboru ukázat trochu radosti, kterou s dětmi míváme, připomenout jim možná jejich dětství a že nám mohl strýc kazatel připomenout, jak je radost s Pánem Bohem důležitá.”

Dále již tedy zápis z kroniky:

Ráno jsme se sešli dříve, než obvykle, protože jsme ještě trénovali, co všechno rodičům a ostatním ve sboru ukážeme. Sobotní program pro nás začal klasicky školkami, ale po nich jsme si zopakovali hymnu a už se chystali do zástupu. S vlajkou a zpěvně s hymnou jsme nastoupili a prvně nechali představit Kuřátka. Pak jsme povídali o táboře Plejád a Pand a zpívali. Rozdávali jsme žvýkačky a lístečky s veršem z Marka 10,14: Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Z druhé strany byl malý obrázek a verš z Filipským 4,4: Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Na tento verš Vlastík Furst navázal kázáním – mezitím ještě oddělení Misie představovalo své plány. Po kázání byl společný oběd – po něm jsme si povídali a četli kroniku a dívali se v ní na fotky. Potom jsme psali Stezku písmáků, odpoledne ukončili a postupně odcházeli. Anička Pavlišová

Fotky z této akce si můžete prohlédnout po kliknutí  >> ZDE <<

redakce - AIS 25. listopadu 2015 Pathfinder, Ze života církve, Ze života sborů