<< >>

Již popáté bude čtvrtá sobota v dubnu (letos tedy 27. 4.) věnována v celosvětové církvi adventistů připomenutí služby lidem se speciálními potřebami. Tentokrát připravovali inspirativní tématické materiály pro tuto sobotu zástupci Interevropské divize a ústřední myšlenkou je výzva “Staňme se inkluzivními, nikoliv exkluzivními křesťany!” Tato mimořádná sobota je také příležitostí k bohoslužbě otevřené pro všechny – tedy i pro lidi s různými typy znevýhodnění. Ve sboru Praha-Strašnice (Vilová 26) bude proto sobotní bohoslužba tlumočena do českého znakového jazyka pro neslyšící účastníky, odpoledne navíc proběhne neformální setkání a sdílení zkušeností se službou lidem se speciálními potřebami. Všichni návštěvníci jsou srdečně vítáni.

 

Další články související s tématem sociální činnosti církve:

Čtyři užitečné otázky, než začnu pomáhat

Člověk s handicapem v křesťanském společenství

Lidé s postižením a znevýhodněním mezi českými adventisty na počátku 21. století

Duchovní na kolečkách

redakce - AIS 24. dubna 2019 Humanitární pomoc, Ze života církve