<< >>

Nastávajúci sobotný deň (16.5.2020) je DEŇ ZDRAVIA pri Intereuropskej divízii.

Predtým, ako sa zamyslime nad súčasnosťou a budúcnosťou, chcela by som vás pozvať, aby sme sa na chvíľu pozerali späť na začiatok kresťanskej cirkvi.

V knihe „Medicína a zdravotná starostlivosť v ranom kresťanstve“ si môžeme prečítať, že pred nástupom kresťanstva neexistoval pojem ako zodpovednosť verejných činiteľov za prevenciu chorôb alebo za liečbu tých, ktorí ňou trpeli.

Naopak – a napriek prenasledovaniu – „rané kresťanstvo sa vyznačovalo silným dôrazom na filantropiu, ktorá vyžadovala individuálnu aj spoločenskú starostlivosť o tých, ktorí to potrebovali.” „Kresťanstvo zakorenilo svoj postoj k filantropii v teológii …“ Ježišovo podobenstvo o dobrom Samaritánovi poskytlo vzor pre kresťanskú starostlivosť o chorých:
každý cudzinec, ktorý to potreboval, bol susedom, ktorý niesol Boží obraz a ktorému by mala Boží láska pomôcť a byť preukázaná“. Takže v prvých troch storočiach, „kdekoľvek bola založená cirkev, stala sa ťažiskom starostlivosti o chorých“. A počas moru a mnohých epidémií tých storočí bola starostlivosť o chorých zabezpečovaná iba kresťanskými cirkvami.

Írsky historik Dodds uviedol, že „hlavným dôvodom, možno najsilnejšou príčinou šírenia kresťanstva“ bol „úspech kresťanov pri vytváraní spoločnosti, ktorá sa starala nielen o seba, ale aj o ostatných.“
Vytváranie komunity, ktorá sa stará, je aj dnes našim poslaním, ako Cirkvi adventistov siedmeho dňa v 21. storočí, najmä v tejto dobe pandémie Covid-19, keď sa v Európe tak výrazne zvýšila potreba fyzického, duševného, ​​emočného a duchovného zdravia.

Toto je poslaním pre každého z nás: poslanie byť „Poslom zdravia“.
Kázne počas Soboty zdravia, ako aj audiovizuálne materiály o súčasnej pandémii sú prístupné kliknutím na „SLEDOVAŤ KÁZNE A VIDEÁ“.

Mnoho požehnania želá,

Valérie Dufour

Vedúca oddelenia zdravia pri EUD

redakce - AIS 15. května 2020 Ze života církve