<< >>

Studium knihy proroka Daniela velmi zásadním způsobem ovlivnilo počátky adventního hnutí v devatenáctém století. Tehdejším křesťanům tato kniha připomněla, že Bůh vede lidské dějiny a vstupuje do nich, a oživila v nich naději na blížící se Ježíšův návrat. Navzdory zklamání z prvotního nepochopení to byl počátek, z nějž se zrodilo společenství víry, které dodnes nese tuto dobrou zprávu svět.

Žel, že v pozdějších letech se řada adventistických teologů i členů církve zaměřovala prvořadě na historii a data, k nimž kniha Daniel odkazuje, a ponechávali přitom trochu stranou nádherné evangelium o Boží lásce a o zaslíbeném Mesiáši, které jsou v onom dávném textu tak výrazné. A to je stále aktuální výzva i pro nás, křesťany dvacátého prvního století.

V rámci studia Sobotní školy, která je součástí pravidelných sobotních bohoslužeb všech sborů Církve adventistů po celém světě, proto bude v prvním čtvrtletí roku 2020 pozornost věnována právě poselství biblické knihy Daniel.

Řada čtenářů Bible se dnes této knize spíše vyhýbá, protože ji považuje za příliš obtížnou a málo srozumitelnou. Nejsou si jistí, zda se mohou vyznat ve složitých obrazech a symbolech spojující dávnou minulost s budoucností. Přehledný průvodce studiem z produkce nakladatelství Advent-Orion, který připravil Dr. Elias Brasil de Souza, ředitel Biblického badatelského institutu při Generální konferenci, se bude snažit „studenty“ Sobotní školy těmito spletitými zákoutími knihy Daniel provést, objasnit je, klást nové aktuální otázky, a především ukázat, že to hlavní z dávného biblického spisu je stále zcela zřejmé a srozumitelné: navzdory vší komplikovanosti dějin a působení zla, Ježíš nakonec zvítězí!

Kromě základního studijního materiálu ze série „Průvodce studiem Bible“ a pořadu Bible pro dnešek (HopeTV), připravilo k tomuto tématu nakladatelství Advent-Orion, ve spolupráci s Adventistickým teologickým institutem, také nový podrobný komentář Zdravka Stafanoviće: „Daniel: Moudrost moudrým“, který jistě ocení všichni, kteří chtějí proniknout hlouběji do krás a poselství této biblické knihy.

redakce - AIS 3. ledna 2020 Ze života církve, Život víry