<< >>

(Lomé, Togo)
Soud v tožském Lomé rozhodl o osvobození pastora Církve adventistů sedmého dne Antonia Monteira (na snímku), který zde byl bezmála dva roky nespravedlivě držen ve vyšetřovací vazbě. Pastor byl brzy po rozhodnutí soudu propuštěn. Soud zároveň odsoudil k doživotnímu vězení dalšího člena církve Bruna Amaha za údajné spolupachatelství na několikanásobné vraždě. Právní zástupce poskytnutý oběma mužům církví Todd MacFarland je přesvědčen, že i Bruno Amah je nevinen. Oba adventisté byli zatčeni společně s třemi dalšími muži před dvěma lety na základě udání muže, jenž byl soudně nařízeným psychiatrickým vyšetřením označen za “patologického lháře”. Tento muž, Kpatcha Simliya, byl zadržen společně s nimi a nyní odsouzen taktéž k doživotnímu trestu.

Z procesu

Zatýkání a soudy proběhly v návaznosti na sérii vražd v Togu v září 2011. Podle rozličných mediálních a policejních verzí bylo nalezeno v loméském předměstí Agoué více než dvanáct těl žen mezi 12 a 36 roky. Těla byla pobodána a některé ženy měly vyjmuté genitálie. Krev a končetiny zvířat jsou často používány při rituálních obřadech voodoo, v Togu hojně rozšířených.

Když po masakru nenásledovala žádná zatčení, veřejnost se dožadovala spravedlnosti a trestu za vraždy. Simliya se náhle objevil v televizi obklopen policisty, přiznal se k organizování masakru a jmenoval své údajné komplice, kteří prý sbírali krev a orgány. Jeho verze se ovšem později ukázala nepravděpodobná, jak doložil soudní psychiatr, včetně počtu obětí a způsobu jejich poškozování. “Jakýkoli informovaný a rozumný člověk by měl vážné pochybnosti o Simliově neuvěřitelné výpovědi i o proveditelnosti domnělých zločinů,” zněl závěr soudního psychiatrického vyšetření ze září 2012.

Simliya později odvolal svou výpověď s tím, že k ní i k vyjmenování svých údajných spolupracovníků v nelegálním obchodu s krví byl přinucen při násilných policejních výsleších. Přesto jeho výpověď, jediný důkaz v celém případu, stačila soudům k uvedeným rozsudkům. Porota, která verdikt vyslovila, sestávala z tří soudců a šesti laiků.

 

Rozhodnutí odvolacího soudu přišlo 22 měsíců poté, co byli muži zadrženi v březnu 2012 na základě obžaloby z pokusu o vraždu. Další muž Beteynam Raphael Kpiki Sama, byl odsouzen k 25 letům nepodmíněně a k pokutě 10 milionů středoafrických franků (asi 100 tisíc korun). Poslední obžalovaný Idrissou Moumouni byl zproštěn viny.

Dvouleté soudní drama bedlivě sledovaly miliony členů církve po celém světě, kteří se za osvobození obžalovaných ve skupinách modlili, vedli na jejich podporu kampaň na sociálních sítích, psali dopisy diplomatům a jiným vládním autoritám, organizovali tiskové konference, sepisovali petice za propuštění vězňů a psali jim povzbuzující dopisy do vězení.

Monteiro s dopisy ve vazbě

“Máme z rozsudku smíšené pocity,” poznamenal John Graz, vedoucí oddělení veřejných záležitostí a náboženské svobody při celosvětovém ústředí Církve adventistů v USA. “Osvobození kazatele Monteira je dobrá zpráva a máme z ni radost kvůli němu i jeho rodině. Jsme ovšem překvapeni a zarmouceni odsouzením Bruna Amaha.”

Antonio Monteiro, rodák z ostrova Cape Verde, sloužil na křesťanské misii v Togu od roku 2009 při Sahelské unii církve. Ve vězení pokračoval ve své duchovenské službě, působil mezi vězni, modlil se s nimi, kázal evangelium a vysluhoval improvizované bohoslužby.

Monteiro při vězeňské bohoslužbě

redakce - AIS 17. ledna 2014 Ze života církve