Správa z výboru Generálnej konferencie

,
Casd_830x470

V dňoch 4.-11. októbra t.r. sa uskutočnil výročný výbor Generálnej konferencie v Silver Spring s dôrazom na evanjelizačné pôsobenie cirkvi vyjadrené mottom Chosen for mission (Vybraný pre misiu). V prvý deň sme boli oboznámení so zámerom vytvoriť strategický plán „I will go“ (Pôjdem) na roky 2025-2030, ktorého hlavné body vychádzajú z prieskumov o stave cirkvi za posledné desaťročia. Napríklad jeden z nich ukázal, že kým vieroučné body o podstate spasenia a soboty sú členmi dobre pochopené, učenie o Duchu Svätom, o stvorení, o dare proroctva, o svätyni a o stave človeka po smrti až tak správne pochopené nie sú. (Napríklad podľa niektorých dát až 33 % opýtaných súhlasilo s vetou, že duša je samostatná, oddelená entita človeka, ktorá žije aj po smrti.)Plán potom predkladá štyri dôležité priority – 1. Spoločenstvo s Bohom, 2. Identita v Kristovi, 3. Jednota skrze Ducha Svätého, 4. Misia pre všetkých. Po pripomienkach z celosvetovej cirkvi by mal byť tento plán opäť diskutovaný a odsúhlasený na výbore GK v roku 2024.

Správa tajomníka GK priniesla niekoľko štatistických čísel. Na konci júna 2023 mala cirkev adventistov oficiálne 22.425.452 členov. Na druhej strane cirkev stratila za rok 2022 takmer milión členov, čo je druhý najvyšší počet v histórii.

Na výbore sa odhlasovala aj rekonfigurácia niektorých únií a misijných polí v rámci Ázie (Bangladéš, Pakistan, Nepál a Srí Lanka). Od roku 2025 budú vychádzať nové materiály pre detskú sobotnú škôlku s názvom Alive in Jesus a s väčším množstvom pomocných materiálov a zdrojov pre rodičov a učiteľov.

Správa hospodára zvýraznila finančnú stabilitu cirkvi napriek celosvetovým ekonomickým problémom. (Desiatkový príjem cirkvi stúpol o 7,9% a dobrovoľné dary o 42,8%.)

Posledný deň bol venovaný novým výzvam v oblasti evanjelizácie postmoderného a sekulárneho človeka. Predstavilo sa niekoľko projektov, ktoré sa realizovali v oblastiach, kde ľudia premýšľajú a vidia svet z inej než tradičnej perspektívy. Predstavitelia cirkvi boli vyzvaní, aby skúšali a aplikovali nové spôsoby evanjelizácie v oblastiach, ktoré nie sú osloviteľné tradičnými misijnými metódami.

Na výbore sa prezentovali aj výsledky komisie, ktorá sa zaoberala výzvami digitálnej evanjelizácie a otázkou, či možno zakladať on-line zbory. Prišla k záveru, že tento typ zborov nie je v súlade s adventistickou teológiou a zdôraznila potrebu osobného stretávania členov tvárou v tvár. Napriek tomuto stanovisku sa nevylučuje do budúcnosti tzv. hybridná forma fungovania týchto zborov (kombinácia osobných a on-line stretnutí).

Súčasťou výboru je spoločná sobotná bohoslužba a kázanie predsedu Generálnej konferencie. V príhovore k prítomným sa predseda GK zameral na šestnásť oblasti, v ktorých sa podľa neho cirkev dostáva do rizika, že sa odchyľuje od tradičných postojov. Mnoho členov výboru prijalo niektoré dôrazy v príhovore s rozpakmi, iní naopak s nadšením.

Výbor GK je aj príležitosťou na stretnutia a rozhovory s administrátormi z iných únií či divízií. S podpredsedníčkou GK Audrey Anderssonovou sme prechádzali detaily programu slávnostnej konferencie, ktorá sa uskutoční 8.6.2024 v Brne a kde bude dopoludnia kázať. Podobný rozhovor som mal aj s bratom Wilsonom, v ktorom sa zaujímal o to, ako pokračuje následná práca v zbore Praha-Bethany, kde viedol v máji evanjelizačné prednášky.

Výbor podľa mňa priniesol zaujímavý poznatok, že cirkev adventistov je schopná z toho istého pódia vyzývať k hľadaniu nových a progresívnych ciest k osloveniu spoločnosti, ktorá už dnes v mnohých oblastiach neprijíma tradičné formy evanjelizácie, a zároveň vytvárať okolo seba obranný múr, varovať pred „svetskými vplyvmi“ a zameriavať sa výlučne na seba. Podobných dvojznačných charakteristík cirkvi zaznelo na výbore viac. Súvisia s rastúcou polarizáciou (niektorí ju pokladajú za eschatologické „triedenie a preosievanie“) a čoraz viac prenikajú do jej každodenného života. Verím, že výbor Generálnej konferencie bude vytvárať atmosféru, ktorá napomôže hľadanie spoločných vieroučných prepojení a udržanie jednoty cirkvi, čo je jednou z najväčších výziev do budúcnosti.

Mikuláš Pavlík

Související

Parte pavel 2

Dočasně nás opustil bratr Pavel Hološ

Se smutkem, ale s nadějí na shledání, oznamujeme, že k dočasnému odpočinku ulehl náš bratr v Kristu Pavel Hološ. Rozloučení se uskuteční dne 23. 2. 2024 ve 13:00 v obřadní síni na hřbitově v Sokolově.
čti dále
Web_remes_ntm

Národní týden manželství 2024 na HopeTV

Letošní Národní týden manželství je již v plném proudu. Křesťanská internetová televize HopeTV Vám opět přinese rozhovor s odborníkem z oblasti rodiny a vztahů. Vedoucí Adventistické služby rodinám Radomír Jonczy si do studia pozve uznávaného psychoterapeuta Prokopa Remeše. Téma diskuze zní Hagioterapie v manželských vztazích. Sledujte přímý přenos ve středu...
čti dále