<< >>

V letošním roce proběhne již devatenáctý ročník soutěže Stezka písmáků. Jde o soutěž, která má motivovat nejen děti, ale i dospělé, ke čtení Bible. V letošním roce bude soutěž obohacena o kategorii rodina. Pokud se rodiče a děti přihlásí jako rodina, jeden bez pomoci druhého se neobejdou. Tedy bude nutná vzájemná rodinná spolupráce.

Soutěž již tradičně spolupořádají Junák a Klub Pathfinder. Každý rok jsou vybrány jiné biblické knihy nebo jejich části. V letošním roce se bude soutěžit ve znalostech z vybraných biblických příběhů, podle knihy Expedice Bible to bude v té nejmenší kategorii N, ti mladší (kategorie M) budou číst ještě Lukášovo evangelium a starším v kategorii S přibudou ještě dvě knihy, a to Janovo evangelium a kniha 1. list Korintským. Pro dospělé, tedy pokročilé, platí vše vyjmenované, jen s tím rozdílem, že nemohou tvořit soutěžní týmy.

První kolo probíhá online, a to na adrese www.stezkapismaku.cz. Každý soutěžící má svůj účet, kde se mu postupně zobrazují otázky z přečtených textů. Pokud se soutěžícímu hned napoprvé nepodaří odpovědět na vše správně, má možnost po 24 hodinách vše opakovat, dokud se mu test nepodaří zvládnout na 100 %. Po úspěšném absolvování prvního online kola, které bude probíhat od 1. dubna do 31. října 2018, mohou soutěžící přijet na druhé kolo do Prahy, kde formou testu prokáží, co si z daných knih zapamatovali.

Co by to bylo za soutěž, pokud by na vítěze nečekaly hodnotné ceny. I na Stezce písmáku ceny nechybí, a to díky štědrosti křesťanských nakladatelství. Za tuto podporu velmi děkujeme.

Kniha však není jedinou hodnotnou cenou, kterou si soutěžící odváží. Tím nejhodnotnějším je čas, který děti tráví samy nebo spolu s rodiči v přítomnosti Božího slova.

Čteme Bibli s radostí.

Za organizátory Roman Buchtel

 

redakce - AIS 26. března 2018 Pathfinder