<< >>

Moderní člověk tráví pod otevřeným nebem méně než 5 % svého bdělého času a při spánku ještě méně. Cena za naše skrývání je vysoká – když mozku chybí sluneční svit, objevují se typické projevy klinické deprese – sklíčenost, ztráta radosti, zájmu, únavnost, ztráta pozornosti, bezradnost, dráždivost až agresivita, vnitřní prázdnota. Typické deprese z nedostatku světla jsou v mlhavých a krátkých dnech podzimu. Mimo výše uvedených symptomů se tento stav vyznačuje zvýšenou potřebou spánku – ale bez výsledného osvěžení – a velkou touhou po sladkostech. Tyto potíže nemusejí být jen sezónní, objevují se u lidí, kteří pracují v podmínkách bez denního světla nebo v noci.

Nejsme stvořeni k tomu, abychom byli aktivní v noci. Když je tma, produkuje se v podvěsku mozkovém hormon melatonin. Ten se stará o to, abychom usnuli a odpočali si. Sluneční svit naopak produkci melatoninu tlumí, aktivuje bdělost, posiluje myšlení a reálné vnímání skutečnosti. Aby náš mozek lépe fungoval, potřebuje denní světlo.

Pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu v denní době (sluneční svit proniká i přes mraky) pomáhá člověku zůstat mlád a zdráv. Je posilou pro tělo i duši. Rozumná expozice slunečnímu svitu posiluje imunitu a na rozdíl od umělého osvětlení přináší také zlepšení nálady, pocit životní radosti a štěstí. Slunce nejen svítí, ale také hřeje – a hřejivé vztahy pomáhají. Když pro mračna nevidíte výše, potřebujete někoho zvenčí, aby vám pomohl vidět jasně.

 

(Foto: Photodisc)

 

Sluneční svit a tělo

Sluneční záření (UV délky) může mít pozitivní i negativní účinky, záleží na dávce.

Možné negativní účinky jsou relativně jasné a dobře známé – od akutního „spálení“ až po vznik určitého druhu kožního nádoru – melanomu. Tvorba rakovinových kožních nádorů se projevuje v dlouhém časovém odstupu od spálení kůže, proto je třeba pleť chránit oděvem či ochrannými prostředky – zejména v dětském věku. Vlivem slunečního svitu může bezprostředně dojít k výskytu puchýřků na rtech – herpes labialis – což je sice nepříjemné, ale vyhojí se bez následků. Vážnějším problémem je aktivace tzv. spících virů při přílišném slunečním ozáření a také možný rozvoj očního zákalu i očních nádorů.

V současnosti se věnuje velká pozornost pozitivnímu působení slunečního svitu, což je především ovlivnění tvorby vitaminu D. Vitamin D není jednotná látka. Praktický význam mají varianty vitaminu D2 – ergokalciferolu (z rostlinné stravy) a vitaminu D3 – cholekalciferolu (z potravy živočišného původu – tučné ryby) souhrnně nazývané také jako kalciferoly. Vitamin D má zvláštní postavení, neboť není nutné jej vždy dodávat stravou – v 90 % může být syntetizován v kůži vlivem slunečního záření. Neexistuje dostatek znalostí, ale dospělá osoba bílé pleti exponovaná letnímu slunci v naší zeměpisné šířce syntetizuje ve své kůži 250 mg vitaminu D3 za 15–20 minut. Při delší expozici se již žádný vitamín D netvoří. To odpovídá 25 pilulkám běžného multivitaminového preparátu a plně saturuje denní potřebu.

Vitamin D je rozpustný v tucích – spolu s parathormonen a kalcitoninem je důležitý v regulaci metabolizmu vápníku a fosforu, podporuje vstřebávání vápníku a jeho ukládání do kostí. Jeho nedostatek se projevuje jako únavnost, svalové bolesti nohou, porucha kostí – křivice a náchylnost ke zlomeninám, depresivní stavy.

Vitamín D však má i svoji toxicitu. V těle se může kumulovat, poločas jeho vylučování je cca 3 týdny. Nadbytek vitaminu D vyvolává bolesti hlavy a kloubů, vyplavuje vápník z kostí a podporuje jeho ukládání v ledvinách, srdci i cévách, což jsou účinky nežádoucí.

Názory na doplňkovou léčbu vitaminem D se různí. Při vyvážené stravě a pravidelné expozici slunečnímu svitu se suplementace pro zdravé osoby nedoporučuje. V doporučených výživových dávkách pro obyvatele České republiky není vitamin D uveden. Ví se však, že ve stáří je schopnost syntetizovat vitamin D v kůži mnohem nižší než v mladém věku, starší lidé tráví také mnohem méně času mimo obydlí. Ve věku nad 70 let je podávání vitaminu D vhodné, o potřebné dávce se poraďte se svým lékařem.

Užívejte si slunce s rozvahou a při potížích se je nebojte konzultovat s lékaři.

S použitím českých i zahraničních materiálů připravila lékařka Jana Krynská

 

 

NEW START PLUS je registrovaný program podpory zdraví založený na principech soudobé medicíny, s přihlédnutím ke všem oblastem lidského života. K základnímu kryptogramu NEW START (začáteční písmena anglických názvů – výživa, pohyb, voda, slunce, střídmost, vzduch, odpočinek, důvěra) je přidán výraz PLUS zahrnující priority, optimizmus, integritu a společenskou podporu. Celý projekt má tedy 12 bodů.

 

N (Nutrition) – Výživa

E (Exercise) – Pohyb

W (Water) – Voda

S (Sunshine) – Slunce

T (Temperance) – Střídmost

A (Air) – Vzduch

R (Rest) – Odpočinek

T (Trust) – Důvěra

P (Priorities) – Priority

L (Living Optimistically) – Optimizmus

U (Up with Integrity) – Integrita, celistvost

S (Social Support) – Vztahy, společenská podpora

redakce - AIS 12. září 2017 Životní styl