<< >>

Zveme vás na Teologickou konferenci, která se bude konat v Brně dne 23. února 2020 od 10:00 a nese název „Kdo je Duch svatý?“.

 

Duch svatý je v biblickém kontextu ten, který většinou působí „ve skrytu“, ten kterého vnímáme spíše skrze jeho projevy než prostřednictvím jeho osoby. Velice podobná je jeho role i v teologii nebo spiritualitě. I v těch se většinou věnujeme více darům Ducha svatého nebo ovoci jeho působení než samotné jeho osobě. Toto „většinou“ se ale v poslední době v naší  církvi změnilo a Duch svatý se ocitl v centru pozornosti.

 

Desítky videí na internetu, kázání, přednášek a různých dokumentů adresovaných členům CASD zdůrazňuje, jak je důležité právě toto téma, a jak víra v osobu Ducha svatého je projevem lži a úpadku církve. A tak se v řadě sborů o tomto tématu živě diskutuje, někdy i hádá, ale také, což nás velice těší, pečlivě studuje Bible a hledají se odpovědi na otázky spojené s osobou Ducha svatého.

 

Rozhodli jsme se jako Adventistický teologický institut k této živé diskuzi přispět a uspořádat na toto téma teologickou konferenci. Její název
„Kdo je Duch svatý?“ směřuje k jádru současné polemiky.

 

Nechceme se tentokrát věnovat duchovním darům, daru proroctví ani dalším tématům spojeným s působením Ducha svatého. Chceme mluvit o Duchu svatém.

 

Přednášejícími na konferenci budou učitelé ATI a chceme se vznesené otázce věnovat ze všech úhlů pohledu. Co o Duchu svatém říká Nový ale i Starý zákon, jak se nauka o Duchu svatém vyvíjela v křesťanství i naší církvi, jaké jsou možnosti a limity našeho mluvení o této Božské osobě a jaký vliv na naši zbožnost má víra v osobního Svatého Ducha. 

 

Bude zde samozřejmě i prostor k formální i neformální diskuzi a máme v plánu celou konferenci natáčet, aby ji mohli shlédnout i ti, kteří nebudou moci být osobně účastni. Srdečně zveme všechny, které téma zajímá nebo na jejichž sborech je to téma živé diskuze.

 

Marek Harastej

 

Na konferenci se je nutné přihlásit na tomto odkaze.

 
redakce - AIS 12. února 2020 Ze života církve, Život víry